Kształcenie zdalne PDF Drukuj
poniedziałek, 19 października 2020 15:02

Kształcenie zdalne od 16 października 2020 r.

 

Na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku i w związku z objęciem Powiatu Świdnickiego strefą czerwoną informuję, że w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku od 16 października 2020 r. realizujemy kształcenie zdalne. Lekcje online będą realizowane zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

Decyzją władz oświatowych z kształcenia zdalnego wyłączone zostają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców zgodnie z planem zajęć.

Zasady zdalnego nauczania zostały zapisane w dokumencie „Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący w Zespole Szkół Nr im. C. K. Norwida w Świdniku” (w załączniku w zakładce bezpieczeństwo). Proszę o zapoznanie się z dokumentem.

Wszystkie informacje i komunikaty będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i na stronie internetowej szkoły.

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominam o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa  w całym kraju obowiązujących od 17.10.2020 r.

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie kraju.

Więcej informacji:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19-i-kolejne-powiaty-w-strefie.html

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad