Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj
piątek, 09 listopada 2012 19:36

Dziękujemy za oferty złożone w odwiedzi na zapytanie dotyczące materiałów dla uczestników zajęć z języka polskiego i matematyki realizowanych w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego .

Szczegółowe informacje o wynikach postępowania w załączaniu.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad