Zaproszenie do składania ofert - środki czystości PDF Drukuj
czwartek, 15 listopada 2012 22:06

Zapraszamy do składania ofert na środki czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Szczegóły w załączeniu.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad