Zaproszenie do składania ofert na materiały florystyczne PDF Drukuj
wtorek, 04 grudnia 2012 14:46

Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na materiały do Zajęć „Dekoracje florystyczne w gastronomii”, realizowanych w ramach projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Szczegółowe informacje w załączeniu.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad