Księgozbiór - stan zbiorów PDF Drukuj
czwartek, 10 stycznia 2013 13:39

Ze względu na różnorodność kierunków kształcenia w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku – biblioteka szkolna gromadzi zbiory z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przyjętych programów nauczania oraz zgodnie z potrzebami użytkowników biblioteki.

W oparciu o przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2012 r. skontrum oraz dokonane później zakupy książek możemy przedstawić stan naszego księgozbioru. Obecnie biblioteka liczy 10854 woluminy. Na jej księgozbiór składają się:

  • lektury
  • encyklopedie, słowniki i leksykony
  • literatura popularno – naukowa
  • literatura piękna
  • beletrystyka
  • literatura pedagogiczna

oraz inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania w ilości zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli.

W bibliotece gromadzone są wybrane materiały oraz dokumenty o Świdniku i regionie lubelskim. Ponadto posiadamy także wydane utwory świdnickich autorów.

Księgozbiór zawiera także wiele prac poświęconych patronowi naszej szkoły - Cyprianowi Kamilowi Norwidowi m.in. biografie, monografie oraz liczne utwory jego autorstwa m. in.: Pisma wybrane, Poezje – m.in.,” Vademecum”

Oprócz woluminów, księgozbiór zawiera także 83 pozycje zbiorów audiowizualnych, które stanowią płyty CD i DVD (lektury, filmy i programy edukacyjne ) oraz kasety VHS

W bibliotece znajduje się również Centrum Multimedialne, posiadające 2 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji i poszerzania swoich horyzontów. Dzięki nowoczesnej skomputeryzowanej bibliotece szkolnej wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Internetu, słowników oraz encyklopedii multimedialnych. Podnosimy jakość i dostępność kształcenia szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu, wyrównując tym samym ich szanse edukacyjne. Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej w ZS nr 1 zaspakaja potrzeby naszych użytkowników oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędne we współczesnym społeczeństwie.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad