Kultura Bezpieczeństwa PDF Drukuj
poniedziałek, 23 października 2017 11:37
baner-Kultura-Bezpieczeństw
Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku po raz kolejny uczestniczy w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy "KULTURA BEZPIECZEŃSTWA".

sasCelem programu jest:

• podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy,

• kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy,

• popularyzacja podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

• przygotowanie do świadomego poruszania się na rynku pracy.

Anna Kołodziejczyk

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad