Biblioteka

image001 

BIBLIOTEKA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

 

 

[…] Cóż za rzecz przedziwna Czytanie! – jako
gałąź oliwna Lub migdałowy kwiat.
[…] Książki te kto są? Różni znajomi – poczciwi.

Cyprian Kamil Norwid, Quidam

   

Biblioteka stanowi centrum informacji dla uczniów, nauczycieli i pracowników, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie w którym znajduje się wypożyczalnia, czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

W biliotece znajdują się także dwa stanowiska komputerowe, na których uczniowie mają możliwość skorzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 
Biblioteka czynna w godzinach:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

  8:00-15:00

  11:00-15:00

  8:00-15:00

8:00-14:00

8:00-14:00

PO TO WŁAŚNIE
Cyprian Kamil Norwid

 

Coraz to z Ciebie jako z drzazgi smolnej
Wokoło lecą szmaty zapalone
Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolny
Czy to co Twoje będzie zatracone
Czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.
Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?

Wiary dziś życzę Tobie, że zostanie
Bo na tej ziemi jesteś po to właśnie
By z ognia zgliszcza
Mógł powstać dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie

Czy wiesz, że jesteś po to właśnie!

Połóż rękę na sercu
Otwórz oczy szeroko i skacz!
Powiedz: Teraz lub nigdy
Zamiast: Będzie co ma być
I nie czekaj aż głód spełni
Twoje cierpienie! Tak!

 
Wyniki klasowych konkursów „Pięknego czytania” PDF Drukuj
środa, 22 marca 2017 15:13
bbb.jpgW dniach od 22.02. do 10.03.2017 roku w ramach klasowych konkursów „Pięknego Czytania" odbywały się zmagania uczniów klas I i II z listami Cypriana Kamila Norwida do Mariana Sokołowskiego, Jana Koźmiana, Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Ocenie podlegały wyrazistość, płynność i poprawność czytanego tekstu oraz intonacja.
Listy Cypriana Kamila Norwida ( w/g Jerzego Roberta Nowaka - C.K. Norwid „Gorzki chleb jest polskość. Wybór myśli politycznych i społecznych") mają ogromne znaczenie dla wyjaśnienia i zrozumienia rozwoju myśli i drogi twórczej poety.
To bardzo szczera, osobista i bezwzględna „spowiedź dziecięcia wieku", która jest w istocie prawdziwym „pamiętnikiem myśliciela i artysty".
Miło nam poinformować, że Klasowymi Mistrzami „Pięknego Czytania" zostali :
I LO Agnieszka Trybuła
II LO Kornelia Sztejn
I TLH Kacper Koczura
II TLH Mateusz Głaz
I TŻ Kinga Pachuta
II TŻ Alicja Sidor
I Z Natalia Dragan
Dziękujemy uczniom poszczególnych klas i wychowawcom – Paniom M. Leniak, W. Tymińskiej – Bociąg, G. Szwajewskiej, E. Głowackiej –Żuk, M. Prandocie, A. Dziedzic oraz Panu T. Królowi za sprawne przeprowadzenie klasowych konkursów „Pięknego Czytania".
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do II etapu zmagań konkursowych o tytuł „Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania 2017".
 
Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa PDF Drukuj
wtorek, 14 marca 2017 08:53
nprc.jpgZespół Szkół Nr 1 im. C K. Norwida w Świdniku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych" otrzyma środki finansowe w wysokości 15 tys. złotych z Województwa Lubelskiego i Starostwa Powiatowego w Świdniku na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.
W ramach programu, którego celem jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów, nasza szkoła zobowiązana jest do podjęcia działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży.
W efekcie działań przewidzianych w Priorytecie III podniesiona zostanie jakość pracy biblioteki szkolnej, a w księgozbiorze biblioteki znajdzie się wiele nowości.
Środki finansowe uzyskane z programu przeznaczone zostaną na zakup lektur i książek wybranych przez uczniów naszej szkoły (z wyjątkiem podręczników).
 
Wybrano lekturę na Narodowe Czytanie 2017 PDF Drukuj
wtorek, 28 lutego 2017 09:41
weseleTegoroczną lekturą Narodowego Czytania będzie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.
Tak zdecydowali w głosowaniu internauci, o czym poinformowali prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
– Stanisław Wyspiański jest trudnym i coraz mniej rozumianym autorem.Cieszę się zatem, że jego dzieło zostanie przypomniane podczas Narodowego Czytania – mówiła prof. Maria Prussak z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W ocenie ekspertki, "Wesele" to dramat, do którego warto powracać. – Siła tego utworu tkwi w tym, że łączy on to, co jest w człowieku osobiste z tym, z czym jednostka zderza się w życiu publicznym i społecznym.
To często trudna konfrontacja. "Wesele" jest o tłamszeniu, mówi o tym, że zbyt często dajemy się spętać tradycji, która staje się zobowiązaniem – wskazywała prof. Maria Prussak.
Narodowe Czytanie po raz pierwszy zorganizowano w 2012 roku.
Czytano wówczas "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, a w następnych latach dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza i "Lalkę" Bolesława Prusa.
Rok temu Polacy po raz pierwszy w głosowaniu wybrali lekturę spośród pięciu propozycji.
Wygrała powieść "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.
Źródło: Polskie Radio 24
 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS na prezentację multimedialną PDF Drukuj
piątek, 24 lutego 2017 14:09
prezMIĘDZYSZKOLNY KONKURS
na prezentację multimedialną
„Patron Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku - Cyprian Kamil Norwid"

I. Cele konkursu:
1. Zainteresowanie uczniów historią Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.
2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.
3. Poznanie życia i twórczości C.K. Norwida.
4. Wykorzystanie dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej.
II. Organizatorzy:
1.Zespół Szkół Nr 1 im.C.K. Norwida w Świdniku ( Biblioteka, Pani Marzena Leniak – nauczyciel matematyki).
Załączone pliki:
Pobierz (karta zgloszeniowa.pdf)karta zgloszeniowa.pdf320 Kb
Więcej…
 
Czytać każdy może………… PDF Drukuj
piątek, 24 lutego 2017 09:55
konkcz
Biblioteka szkolna w ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wśród młodzieży we współpracy w wychowawcami klas pierwszych i drugich , organizuje klasowe konkursy "Pięknego czytania" tekstów Cypriana Kamila Norwida-Patrona Zespołu Szkół Nr 1.
Cele konkursu :
-kształcenie umiejętności pięknego czytania,
-rozwijanie nawyków czytelniczych.
Regulamin konkursu
- w konkursie biorą udział uczniowie klasy,
- uczniowie czytają wylosowany tekst C.K. Norwida,
- z klasy wybierana jest 3 osobowa komisja do oceny czytania tekstu,
- I miejsce zdobywa uczeń, który otrzyma największą ilość punktów,
- zdobywca I miejsca reprezentuje klasę w I Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania.
Przebieg konkursu
1.Losowanie przez uczniów tekstu C.K. Norwida (źródło: Cyprian Kamil Norwid „Gorzki to chleb jest polskość", Wybór myśli politycznych i społecznych. Wybrał Jerzy Robert Nowak. Wydawnictwo Literackie Kraków- Wrocław).
2.Czytanie przez uczniów wylosowanego tekstu.
3.Ocena poszczególnych uczestników przez członków komisji.
4.Sumowanie punktacji, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów.
Kryteria oceny
1.Ocenie podlega: wyrazistość, płynność, intonacja, poprawność czytanego tekstu.
 
I Szkolny Konkurs Mistrz pięknego czytania „Czytam, bo warto" PDF Drukuj
środa, 22 lutego 2017 11:59
konkczyt
I Szkolny Konkurs
Mistrz pięknego czytania „Czytam, bo warto"
w Zespole Szkół Nr 1
im. C. K. Norwida w Świdniku"
1.Organizatorzy
- Biblioteka szkolna.
- Pani Marzena Leniak- nauczyciel matematyki.
2. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej,
- doskonalenie umiejętności poprawnego czytania i rozumienia tekstu.
3. Zasady uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół nr 1
im.C.K. Norwida w Świdniku.
- uczestnicy przeczytają wylosowany fragment utworu C.K. Norwida,
- czas występu uczestnika – 5 minut.
4. Przebieg konkursu:
I etap w dniach od 22.02.2017 roku do 10.03.2017 roku.
Na godzinie wychowawczej uczniowie wybiorą klasowego mistrza pięknego czytania, który będzie reprezentował klasę w II etapie konkursu.
II etap
Reprezentant klasy, który w II etapie uzyska największą liczbę głosów jury, otrzyma tytuł
„Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania 2017" .
5. Kryteria oceny:
- poprawne przeczytanie tekstu,
- znajomość słownictwa,
- zwrócenie uwagi na znaki interpunkcyjne,
- ogólne wrażenie artystyczne.
 
MIEDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PDF Drukuj
środa, 22 lutego 2017 10:42
konkplast
MIEDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
„Portret Cypriana Kamila Norwida"
w ramach obchodów Dni Patrona Szkoły
1.Organizator
Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
2.Cele konkursu
- zachęcenie uczniów do poznania twórczości C.K. Norwida,
- rozwijanie wrażliwości artystycznych,
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
3.Informacja o konkursie:
1) Konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym uczniów.
2) Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach :
-uczniowie gimnazjum,
-uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3) Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką w formacie A – 4 portretu Cypriana Kamila Norwida.
4.Warunki uczestnictwa:
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap I
Zainteresowani nauczyciele uczniów biorących w konkursie udział, zachęcają ich do wykonania prac i wysyłają pracę.
Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa 20 marca 2017 roku o godz. 15.00
Zgłoszenia ( wzór w załączeniu) oraz prace plastyczne uczniów prosimy dostarczyć do sekretariatu ZS Nr 1 lub przesłać na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida
21-040 Świdnik, ul. Okulickiego 13 z dopiskiem „Portret Norwida"
Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie A - 4 i opisać na odwrocie: imię
i nazwisko ucznia, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i nauczycieli na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska uczestnika
i nauczyciela prowadzącego dla potrzeb konkursu i podczas wystawy pokonkursowej.
Etap II
1.Jury wytypuje trzy najlepsze prace z każdej kategorii, które będą eksponowane na stronach internetowych ZS Nr 1.
2.Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły.
3.Wręczenie zwycięzcom dyplomów i nagród nastąpi w ich szkołach do dnia 15 czerwca 2017 roku.
5.Nagrody
1.Nagrody dla autorów prac, które zdobędą trzy pierwsze miejsca.
2.Ekspozycja rysunków podczas wystawy „C.K. Norwid" w Zespole Szkół Nr 1 im.C.K. Norwida w Świdniku.
 
W załączniku do pobrania karta zgłoszeniowa.
Załączone pliki:
Pobierz (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf366 Kb
 
WALENTYNKI Z KSIĄŻKĄ PDF Drukuj
poniedziałek, 13 lutego 2017 10:36
walksBiblioteka szkolna zaprasza 14 lutego 2017 roku na walentynkową randkę z książką z gatunku romanse. Każdy z uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły z pewnością znajdzie coś dla siebie w ten wyjątkowy dzień.
TOP 10 ROMANSÓW WSZECHCZASÓW
1. Wichrowe wzgórza Emily Brontë
Nie tylko losy bohaterów, ale i samej powieści były bardzo zawikłane. Jedyne swoje dzieło Emily Brontë wydała pod męskim pseudonimem Ellis Bell w 1847 roku. Książka nie od razu została doceniona – oskarżano ją o epatowanie brutalnością. Dzisiaj Wichrowe wzgórza należą do kanonu literatury anglojęzycznej i doczekały się wielu adaptacji filmowych.
2. Angielski pacjent Michael Ondaatje
To najmłodsza pozycja książkowa na nasze liście. Wydana w 1992 roku, została nagrodzona Nagrodą Bookera i sfilmowana cztery lata później. Film stał się hitem i zdobył aż dziewięć Oscarów. Historia z powieści to mozaika losów głównych bohaterów. Najbardziej zagadkową postacią w utworze jest ciężko poparzony Anglik, który leczy się w klasztorze zaadaptowanym na szpital.
3. Co się wydarzyło w Madison County Robert J. Waller
Historia niespodziewanej i nieproszonej miłości. Francesca Johnson, kobieta w średnim wieku, która wiedzie monotonny żywot na rodzinnej farmie, poznaje Roberta Kincaida, fotografa National Geographic. Krótki niedozwolony romans, sfilmowany w 1995 roku przez Clinta Eastwooda, uważany jest za jedną z najbardziej wzruszających historii miłosnych.
4. Duma i uprzedzenie Jane Austen
Każda prawdziwa romantyczka powinna znać historię Elizabeth Bennet i Pana Darcy'ego. Wydana w 1813 roku powieść angielskiej pisarki Jane Austen jest jednak nie tylko romansem, ale i świetną powieścią społeczno-obyczajową. W plebiscycie BBC z 2003 roku na ulubioną książkę brytyjskiego czytelnika Duma i uprzedzenie zajęła drugie miejsce, zaraz po Władcy Pierścieni.
5. Anna Karenina Lew Tołstoj
Rosyjska i bardziej brutalna wersja Co się wydarzyło w Madison County. Mężatka Anna Karenina zakochuje się miłością szaloną w Aleksym Wrońskim. Początkowo broni się przed tym uczuciem, jednak ostatecznie ulega namiętności, która doprowadza w końcu do tragedi... 23 listopada będziemy mieli okazję obejrzeć najnowszą filmową adaptację tej wielkiej love story z Keirą Knightly i Judem Law w rolach głównych.
6. Miłość w czasach zarazy Gabriel Garcia Marquez
Piękna mądra opowieść o swoistym miłosnym trójkącie Ferminy Dazy, Florentina Arizy oraz Juvenala Urbino. Historia o poezji, miłości oraz rozsądku. Pięknie sfilmowana przez Mike'a Newella, jednak zdecydowanie lepsza w papierowej wersji!
7. Romeo i Julia William Szekspir
Najsłynniejsza tragiczna historia miłosna, o której uczą nas nawet w szkole. Piękna i nasycona romantyzmem od pierwszej do ostatniej kwestii. Najchętniej filmowane i przedstawiane na deskach teatrów love story.
8. Love Story Erich Segal
Krótka powieść Ericha Segala wydana w walentynki 1970 roku, która niezwykle szybko stała się bestsellerem i została przetłumaczona na ponad 20 języków. Smutna historia wielkiej miłości pochodzących z totalnie różnych światów Jenny i Oliviera. Pozycja obowiązkowa także w wersji filmowej!
9. Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell
Niesamowita powieść Margaret Mitchell z 1936 roku, osadzona w czasach wojny secesyjnej, pełna wyrazistych, interesujących postaci. Główną bohaterką pisarka uczyniła Scarlett O'Harę - bogatą córkę plantatora bawełny, która jest bardzo zagubiona w swoich uczuciach.
10. Wielki Gatsby Francis Scott Fitzgerard
Powieść amerykańskiego pisarza Francisa Scotta Fitzgeralda z 1925 roku, która doceniona została niestety dopiero po jego śmierci. Historia uczucia Gatsby'ego do Daisy to niezwykła opowieść o ślepym zauroczeniu, cierpliwości oraz wytrwałości.
żródło:http://glamki.se.pl/news/ksiazki/10-najwiekszych-romansow-wszech-czasow,40_858.html
walks2
 
Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017 PDF Drukuj
poniedziałek, 13 lutego 2017 10:18
narczyt2
Szanowni Państwo!
Podczas ubiegłorocznego Narodowego Czytania zaproponowałem, aby o wyborze kolejnej wspólnej lektury ponownie zdecydowali Polacy. Konsultacje przeprowadzone z wydziałami filologii polskiej uczelni wyższych, Biblioteką Narodową oraz Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pomogły stworzyć listę ważnych dzieł polskiej literatury. Znajdą na niej Państwo Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, Beniowskiego Juliusza Słowackiego, Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Każdy z tych utworów różni się bohaterami, tematem i stylem. Łączy je istotna dla nas, Polaków, tematyka, doskonała polszczyzna, a przede wszystkim znaczenie dla kształtowania narodowej tożsamości.
Zachęcam wszystkich Państwa, abyśmy wspólnie wybrali tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Jak głosować ?
W tym roku lekturę na Narodowe Czytanie wybieramy z następujących propozycji:
• „Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego,
• „Pamiątki Soplicy" Henryka Rzewuskiego,
• „Beniowski" Juliusza Słowackiego,
• „Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.
Do 15 lutego 2017 r. każdy może zagłosować na ulubioną lekturę – w tym celu należy wybrać jeden z powyższych tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Na lekturę Narodowego Czytania 2017 można oddać głos poprzez ankietę zamieszczoną na kontach Kancelarii Prezydenta w serwisach społecznościowych: na Facebooku oraz na Twitterze.
Specjalna ankieta została także uruchomiona na stronie Prezydent.pl: http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/wybierz-lekture-na-2017-rok
Która propozycja zdobędzie największe poparcie, okaże się 21 lutego.
 
Patron 2017 roku PDF Drukuj
poniedziałek, 16 stycznia 2017 07:59

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 m.in. rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego.

jcJoseph Conrad

(właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski)
ur. 3 grudnia 1857, zm. 3 sierpnia 1924r.
Józef Korzeniowski był synem pisarza i działacza niepodległościowego Apollona Korzeniowskiego.
W wieku 17 lat wysłano go do Francji, gdzie rozpoczął pracę jako marynarz. Nie był więc emigrantem z wyboru tylko z konieczności. W 1886 roku otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Zaciągnął się na statek jako prosty marynarz.
W 1894 osiadł w Anglii i poświęcił się pracy pisarskiej.
Debiutował powieścią "Szaleństwo Almayera" (1895). Opublikował kilkadziesiąt zbiorów opowiadań i powieści, zyskując sławę jednego z najwybitniejszych pisarzy swojego czasu.

Jedne z największych dzieł Józefa Konrada :
• „Szaleństwo Almayera",
• „Wyrzutek",
• „Lord Jim",
• „Spadkobiercy",
• „Jądro Ciemności",
• „Opowieści niepokojące",
• „Tajfun",
• „Wśród prądów",
• „Jutro",
• „Anna Śmieszka".

 

 
FERIE Z KSIĄŻKĄ PDF Drukuj

BIBLIOTEKA ZAPRASZA UCZNIÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im.C.K. Norwida
do biblioteki w:

poniedziałek -16 stycznia 2017 r. w godz.9.00-11.00
wtorek -17 stycznia 2017 r. w godz.9.00-11.00
środę - 18 stycznia 2017 r. w godz.9.00-11.00

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 13

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad