Branżowa Szkoła II stopnia Nr 2
Technik technologii żywności PDF Drukuj
piątek, 17 lipca 2020 08:30

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik technologii żywności

Symbol cyfrowy zawodu: 314 403

 

 

 

 

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodach:

cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, przetwórca ryb, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

 

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

WBranżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik technologii żywności, tj. SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Technik technologii żywności zajmuje się:

·       opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii,

·       organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji,

·       zajmuje się  świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Kariera zawodowa:

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i w zakładach gastronomicznych, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy  o żywieniu, sanepidzie.
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii żywności.                   .

 

Szkoła oferuje:

 • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,
 • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach gastronomicznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,
 • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kelner, barman, kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, menadżer gastronomii,  itp.
 • zdobycie drugiego zawodu poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych takich jak: cukiernik, kelner, piekarz.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 
Technik żywienia i usług gastronomicznych PDF Drukuj
piątek, 17 lipca 2020 08:27

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Symbol cyfrowy zawodu: 343 404

 

 

 

 

 

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie: kucharz.
 

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

WBranżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, tj. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Kompetencje zawodowe technika żywienia i usług gastronomicznych:

 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

 

Kariera zawodowa:

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,
 • zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej zarówno w kraju jak i za granicą (hotele, restauracje, kawiarnie, pensjonaty), obiektach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy  o żywieniu,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, gastronomicznych.

 

Szkoła oferuje:

 • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,
 • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach gastronomicznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,
 • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kelner, barman, kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, menadżer gastronomii,  itp.
 • zdobycie drugiego zawodu poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych takich jak: cukiernik, kelner, piekarz.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 
Technik handlowiec PDF Drukuj
piątek, 17 lipca 2020 08:18

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik handlowiec

 

Symbol cyfrowy zawodu: 522 305

 

 

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie: sprzedawca.
 

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

WBranżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik handlowiec, tj. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Kompetencje zawodowe technika handlowca:

W trakcie nauki uczeń poznaje podstawy ekonomii, podstawy marketingu i reklamy, zasady organizowania własnej działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji ekonomicznej, prowadzenia korespondencji przedsiębiorstwa w języku polskim i  angielskim.

Uczeń analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

 

Program nauczania obejmuje również obsługę programów finansowo- księgowych i nowoczesnych urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach handlowych. 

Kariera zawodowa:

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych i logistycznych zarówno w kraju jak i za granicą,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług handlowych i logistycznych.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach takich jak:

·       Przedstawiciel handlowy,

·       Referent/asystent ds. sprzedaży,

·       Specjalista ds. obsługi klienta,

·       Kierownik działu handlowego,

·       Spedytor – handlowiec,

·       Key Account Manager,

·       Specjalista ds handlu.

Szkoła oferuje:

 • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,
 • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach  handlowych i przedsiębiorstwach logistycznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,
 • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, kurs logistyka, obsługa drukarki 3D, kurs obsługi wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, itp.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad