Technik handlowiec Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik handlowiec

Symbol cyfrowy zawodu: 522 303

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie: sprzedawca.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik handlowiec, tj. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Kompetencje zawodowe technika handlowca:

W trakcie nauki uczeń poznaje podstawy ekonomii, podstawy marketingu i reklamy, zasady organizowania własnej działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji ekonomicznej, prowadzenia korespondencji przedsiębiorstwa w języku polskim i  angielskim.

Uczeń analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Program nauczania obejmuje również obsługę programów finansowo- księgowych i nowoczesnych urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach handlowych. 

Kariera zawodowa:

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych i logistycznych zarówno w kraju jak i za granicą,

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług handlowych i logistycznych.

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach takich jak:

 • Przedstawiciel handlowy,

 • Referent/asystent ds. sprzedaży,

 • Specjalista ds. obsługi klienta,

 • Kierownik działu handlowego,

 • Spedytor – handlowiec,

 • Key Account Manager,

 • Specjalista ds. handlu.

Szkoła oferuje:

 • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,

 • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach  handlowych i przedsiębiorstwach logistycznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,

 • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, kurs logistyka, obsługa drukarki 3D, kurs obsługi wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, itp.

Serdecznie zapraszamy!