Uczestnicy KKZ Cukiernik– zajęcia praktyczne – 2018/19 Drukuj
piątek, 21 września 2018 08:05
Uczestnicy KKZ Cukiernik mają obowiązek odbyć zajęcia praktyczne w cukierniach lub ciastkarniach na terenie Świdnika lub miejsca zamieszkania.
*Jeśli uczestnicy kursu planują odbywać zajęcia praktyczne w cukierniach poza Świdnikiem lub miejscowością zamieszkania składają podanie do dyrektora szkoły. Wzór podania w załączeniu.
Zajęcia praktyczne są realizowane w wymiarze łącznym 250 h (w tym Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym – 50 h, Procesy produkcji wyrobów cukierniczych – 200 h))– realizacja październik 2018-marzec 2019.
Uczestnicy kursu zgłaszają miejsca praktyk składając do opiekuna kursu lub sekretariatu szkoły zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (w załączeniu) w terminie do 2 zjazdu. Na 3 zjeździe będą wydawane umowy. Uczestnicy kursu ustalają ustalają indywidualnie harmonogram zajęć z pracodawcą. Rozpoczęcie zajęć jest możliwe po dostarczeniu do szkoły podpisanej przez pracodawcę umowy. Do pracodawcy należy dostarczyć również wykaz tematów - realizacji programu nauczania (do pobrania ze strony internetowej szkoły – zakładka KKZ cukiernik).
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% frekwencji z każdego z przedmiotów zajęć praktycznych oraz złożenie do sekretariatu szkoły/opiekuna kursu
do 31 marca 2019 kompletnej dokumentacji z przebiegu zajęć praktycznych, tj. 2 zaświadczenia o zaliczeniu zajęć (z przedmiotów: Gospodarka magazynowa oraz Procesy produkcji wyrobów cukierniczych), 2 listy obecności ( do pobrania ze strony internetowej szkoły– zakładka KKZ Cukiernik).

W załączeniu - wymagane dokumenty do pobrania:
1. Zaświadczenie o przyjęciu przez pracodawcę na zajęcia praktyczne
2. Program nauczania - procesy produkcji wyr. cukierniczych
3. Lista obecności – procesy produkcji wyr. cukierniczych
4. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć praktycznych - procesy produkcji wyrobów cukierniczych
5. Program nauczania - gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym
6. Lista obecności – gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym
7. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć praktycznych gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym
8. Wzór podania – dotyczy uczestników odbywających zajęcia poza siedzibą szkoły/zamieszkania
Kierownik szkolenia praktycznego
Agnieszka Dziedzic