Uczestnicy KKZ Cukiernik– zajęcia praktyczne – 2019/2020 Drukuj
poniedziałek, 30 września 2019 07:33
Uczestnicy  Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  Cukiernik  mają obowiązek  odbyć  zajęcia praktyczne w cukierniach lub ciastkarniach.
Zajęcia praktyczne są realizowane w wymiarze łącznym 390 h (w tym Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym – 50 h, Procesy produkcji wyrobów cukierniczych – 340 h))– realizacja październik 2019-marzec 2020.
Uczestnicy kursu  zgłaszają miejsca praktyk składając do opiekuna kursu lub sekretariatu szkoły zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (w załączeniu) w terminie do 06 października 2019. Na kolejnym zjeździe dla osób, które dostarczyły zaświadczenia od pracodawców o przyjęciu na zajęcia praktyczne będą wydawane umowy. Uczestnicy kursu ustalają  indywidualnie harmonogram zajęć z pracodawcą. Rozpoczęcie zajęć jest możliwe po odebraniu ze szkoły przez uczestnika kursu umowy oraz dostarczenie do szkoły podpisanej przez pracodawcę.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z praktycznej nauki zawodu jest  złożenie do sekretariatu szkoły/opiekuna kursu do  31 marca 2020 kompletnej dokumentacji  z przebiegu zajęć praktycznych, tj. 2 zaświadczenia o  zaliczeniu zajęć (z przedmiotów: Gospodarka magazynowa oraz Procesy produkcji wyrobów cukierniczych), 2 listy obecności ( do pobrania ze strony internetowej szkoły– zakładka KKZ Cukiernik).
 
W załączeniu - wymagane dokumenty do pobrania:
1. Zaświadczenie o przyjęciu przez pracodawcę na zajęcia praktyczne
2. Lista obecności – procesy produkcji wyr. cukierniczych
3. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć praktycznych - procesy produkcji wyrobów cukierniczych
4. Lista obecności – gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym
5. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć praktycznych gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym
Kierownik szkolenia praktycznego
Agnieszka Dziedzic