Egzaminy zawodowe
Składanie deklaracji na egzamin z kwalifikacji w zawodzie dla uczniów technikum- sesja styczeń - luty 2019 PDF Drukuj
czwartek, 23 sierpnia 2018 06:44
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 3 września 2018 w czasie spotkań z wychowawcami będą rozdawane druki i zbierane deklaracje na egzamin z kwalifikacji w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 od uczniów klas     4 TŻ, 4TH i 4TL.
 
Uczniowie  i absolwenci  deklarujący   przystąpienie po raz kolejny do egzaminu zawodowego (poprawkowego) w sesji styczeń - luty  2018 składają deklaracje do sekretariatu szkoły (po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu z danej kwalifikacji).
 
Ostateczny termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2019 upływa z dniem 09.09.2018.
 
Deklaracje do wydruku w załącznikach.
 
 
Informacje o egzaminie zawodowym PDF Drukuj
środa, 15 lutego 2017 12:32
 
Opłaty za egzamin z kwalifikacji PDF Drukuj
środa, 15 lutego 2017 12:30

Opłaty za egzamin z kwalifikacji

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) dotyczy:

  1. Młodocianych pracowników
  2. Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
  3. Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
  4. Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

  1. część pisemna i praktyczna - 171 zł
  2. część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
  3. część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

EK, imię, nazwisko i nr PESEL zdającego
oznaczenie i nazwa zdawanej kwalifikacji

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad