Egzaminy zawodowe
Składanie deklaracji na egzamin z kwalifikacji w zawodzie w sesji - czerwiec - lipiec 2020 – informacje o egzaminie PDF Drukuj
poniedziałek, 27 stycznia 2020 10:36

W najbliższym tygodniu, tj. od wtorku 28 stycznia, w czasie zajęć z wychowawcami lub zajęć zawodowych, będą rozdawane deklaracje uczniom, którzy po raz pierwszy przystępują do egzaminów z danej kwalifikacji w sesji czerwiec – lipiec 2020, tj. uczniowie klas:

 • Klasa 3B – Branżowa Szkoła I stopnia, zawód – Kucharz, kwalifikacja TG.07 –Sporządzanie potraw i napojów,
 • Klasa 3B – Branżowa Szkoła I stopnia, zawód – Cukiernik, kwalifikacja TG.04 –Produkcja wyrobów cukierniczych,
 • Klasa 2TL – technik logistyk – kwalifikacja AU.22 – Obsługa magazynów,
 • Klasa 3TŻ – technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów,
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Cukiernik - kwalifikacja TG.04 –Produkcja wyrobów cukierniczych,
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Opiekun medyczny - kwalifikacja MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

Ostateczny termin składania deklaracji dla w.w. uczniów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020  upływa z dniem 07 lutym 2020r.

 

Uczniowie, absolwenci i uczestnicy kkz deklarujący   przystąpienie po raz kolejny do egzaminu zawodowego (poprawkowego) w sesji czerwiec – lipiec 2020 składają deklaracje do sekretariatu szkoły  w terminie ostatecznym do 23 marca 2020 (po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu z danej kwalifikacji).

 

 Brak złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie uniemożliwi zdawanie egzaminów w najbliższej sesji.

 

Terminy egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020:

 • Część praktyczna (dokumentacja) – 22 czerwca 2020,
 • Część pisemna (na komputerach) – 23 czerwca 2020,
 • Część praktyczna (wykonanie) – dotyczy kwalifikacji TG.07,TG.04, MS.04 –
 • od 24 czerwca 2020.

 

Szczegółowe harmonogramy egzaminów oraz listy zdających będą przekazane w terminie późniejszym.

 
Zbiorczy harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 PDF Drukuj
czwartek, 02 stycznia 2020 13:59
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2020 odbywają się w dniach 9 i 10 stycznia 2020. Zbiorczy harmonogram z poszczególnych kwalifikacji zamieszczono w załączniku.
Imienne listy zdających w poszczególnych salach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem.
Zdający zgłaszają się na egzamin z dokumentem tożsamości oraz wskazanymi w załączniku przyborami pomocniczymi. Należy zgłosić się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
Obowiązuje strój odświętny (biało-czarny).
 
Składanie deklaracji na egzamin z kwalifikacji w zawodzie dla uczniów technikum- sesja styczeń - luty 2019 PDF Drukuj
czwartek, 23 sierpnia 2018 06:44
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 3 września 2018 w czasie spotkań z wychowawcami będą rozdawane druki i zbierane deklaracje na egzamin z kwalifikacji w zawodzie w sesji styczeń - luty 2019 od uczniów klas     4 TŻ, 4TH i 4TL.
 
Uczniowie  i absolwenci  deklarujący   przystąpienie po raz kolejny do egzaminu zawodowego (poprawkowego) w sesji styczeń - luty  2018 składają deklaracje do sekretariatu szkoły (po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu z danej kwalifikacji).
 
Ostateczny termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2019 upływa z dniem 09.09.2018.
 
Deklaracje do wydruku w załącznikach.
 
 
Informacje o egzaminie zawodowym PDF Drukuj
środa, 15 lutego 2017 12:32
 
Opłaty za egzamin z kwalifikacji PDF Drukuj
środa, 15 lutego 2017 12:30

Opłaty za egzamin z kwalifikacji

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) dotyczy:

 1. Młodocianych pracowników
 2. Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 3. Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 4. Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

 1. część pisemna i praktyczna - 171 zł
 2. część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
 3. część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

EK, imię, nazwisko i nr PESEL zdającego
oznaczenie i nazwa zdawanej kwalifikacji

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160301085702469

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad