Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie - sesja letnia 2022 - ogólne informacje Drukuj
piątek, 27 maja 2022 00:00
Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:
 
  • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje (trzyliterowe) oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
  • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
  • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
  • jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych załącznikachZachęcamy Zdających do zapoznania się z nimi.

1. Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie - sesja letnia 2022 - wersja pdf 

2. Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu zawodowego - pdf

3. Komunikat o pomocach część pisemna - pdf

Życzymy powodzenia,

Grono Pedagogiczne ZS nr 1 w Świdniku.