Harmonogram konsultacji 2020/2021- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 06:00

HARMONOGRAM KONSULTACJI 2020/2021 - EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Konsultacje dla uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

- konsultacje realizowane są przez nauczycieli według harmonogramu zamieszczonego w załączniku,

- podstawową formą konsultacji są zajęcia wykorzystując aplikację Teams (ustalone spotkania),

- uczeń zgłasza wolę uczestnictwa w konsultacjach w porozumieniu z nauczycielem,

- w sytuacji wymaganej konsultacji indywidualnej istnieje możliwość zorganizowania w formie stacjonarnej.