Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - przybory pomocnicze Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 07:00

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - PRZYBORY POMOCNICZE

 

Poniżej znajdują się komunikaty dyrektora CKE z dnia 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których korzystać mogą zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021r.