Wytyczne dot. organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 08:00

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2021 R.

W poniższym załączniku znajduje się dokument przedstawiający wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów (w tym także egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) w 2021 r.