Informacja o egzaminach zawodowych - sesja zima 2022 Drukuj
wtorek, 21 grudnia 2021 12:12

Informacja o egzaminach zawodowych -
sesja zima 2022

 

Do egzaminu zawodowego z kwalifikacji, w sesji Zima 2022,  przystępują uczniowie klas czwartych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Egzamin odbywać się będzie 10 i 11 stycznia 2022 r. Uczniowie przystępują do egzaminu według następującego harmonogramu:

 

Egzamin praktyczny 10 stycznia 2022 roku

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

rozpoczęcia

Czas trwania egzaminu (min.)

1.

AU.22

9:00

120

2.

TG.12

9:00

150

3.

TG.14

9:00

150

4.

AU.32

13:00

120

5.

TG.13

13:00

150

6.

TG.15

13:00

150

7.

TG.16

13:00

150

 

Imienny wykaz uczniów przypisanych do poszczególnych sal, w których będzie odbywał się egzamin, znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sali 52.

Uczniów zapraszamy na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, z dowodem tożsamości i czarno piszącym długopisem. Ponadto zdający przynosi na egzamin własne przybory: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

W trakcie egzaminu zachowujemy, dotychczas obowiązujące w szkole, zasady reżimu sanitarnego: maseczki, zachowanie dystansu, mycie i dezynfekcja rąk.

 

Egzamin praktyczny 24 stycznia 2022 roku

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

Sala

Czas trwania egzaminu (min.)

1.

TG.07

8:00

15

120

 

Egzamin pisemny (przy komputerach) 11 stycznia 2022 roku

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

Czas trwania egzaminu (min.)

1.

TG.07

8:00

60

2.

TG.14

8:00

60

4.

AU.32

10:00

60

5.

TG.13

10:00

60

6.

TG.15

12:00

60

7.

TG.16

12:00

60

 

Imienny wykaz uczniów przypisanych do poszczególnych sal, w których będzie odbywał się egzamin, znajduje się na tablicy ogłoszeń obok sali 52.

Uczniów zapraszamy na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu, z dowodem tożsamości i czarno piszącym długopisem. Ponadto zdający przynosi na egzamin własne przybory: kalkulator prosty.

W trakcie egzaminu zachowujemy dotychczas obowiązujące w szkole, zasady reżimu sanitarnego: maseczki, zachowanie dystans, mycie i dezynfekcja rąk.

Elżbieta Falenta

Kierownik kształcenia praktycznego