Egzaminy zawodowe - informacja dla zdających Drukuj
piątek, 07 czerwca 2019 06:39
Listy zdających zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny wraz z terminami  znajdują się na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.  Uczniowie/słuchacze przychodzą na  pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym lub legitymacją, czarnym długopisem. Telefony zostawiają w wyznaczonej sali.
 
Zdający z kierunków: opiekun medyczny, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik przynoszą strój ochronny, tj. opiekun medyczny - fartuch medyczny, zawody gastronomiczne - bluza kucharska, czepek, zapaska. Zdający z w.w. kierunków powinni posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych.
 
Uczniowie klasy 3Z i 4TŻ, którzy nie potwierdzili jeszcze pisemnie informacji o danych zdającego, powinni zgłosić się do wtorku  do kierownika szkolenia praktycznego.