Kochajmy się - Walentynkowe serce od Norwida
14 II dla-gimnazjalistówUczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 14 lutego 2017 r.  zaskoczyli Gimnazjalistów powiatu świdnickiego miłym słodkim upominkiem - „Walentynką" z życzeniami.
Specjalnie przygotowane na ten dzień prezenty były bardzo pomysłowe. Walentynki to doskonała okazja do tego, by przypomnieć o miłości, ale także o naszej szkole i zaprosić Gimazjalistów do "NORWIDA" .
Miłosne wyznania przekazywali uczniowie:
klasy I Th : Natalia, Julka, Ola, Weronika, Dawid, Kuba
klasa II Th: Sylwia, Monika
klasa IV Tl – Paweł
klasa I Tż – Kinga, Patrycja, Julita, Agnieszka
oraz nauczyciele: M. Prandota, M. Motyl , E. Głowacka – Żuk, R. Prochota
Dziękujemy p. Sebastianowi za zaangażowanie i pomoc w wykonaniu upominków.
Niespodzianką tego dnia była także poczta Walentynowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz tort od męskiej części grona pedagogicznego.
Małgorzata Motyl
 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad