Zakończenie roku klas maturalnych w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.
W dniu 28 kwietnia 2017r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 klas maturalnych. Uroczystość połączona była z akademią związaną z 226 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja. Wiadomości z historii przypomnieli uczniowie klasy III Tż, przygotowani przez panią Elżbietę Słowik.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od przekazania sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku uczniom klas młodszych.
Następnie głos zabrał pan dyrektor Krzysztof Gałan, pan wicestarosta powiatu świdnickiego Waldemar Białowąs, ksiądz kan. Leszek Surma – proboszcz parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku oraz przewodniczący Rady Rodziców – pan Waldemar Prokop.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach zwracali uwagę na zakończenie pewnego etapu w życiu naszych absolwentów. Życzyli rozważnych wyborów , mądrości na nowej drodze oraz oczywiście najlepszych wyników na egzaminie maturalnym.
W imieniu maturzystów głos zabrał dotychczasowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – uczeń klasy IV Tl – Paweł Socha. Paweł w swoim przemówieniu dziękował wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Zwracał uwagę na wiele dobrych chwil i przeżyć związanych z pobytem w naszej szkole.
W imieniu społeczności uczniowskiej maturzystów pożegnała uczennica kl. I LO – Agnieszka Trybuła.
Następnie wychowawcy wspólnie z panem dyrektorem wręczyli nagrody i świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Byli to:
Paweł Socha – kl. IV Tl
Klaudia Wawszczak – kl. IV Tl
Patrycja Bród – kl. IV Th
Karolina Warda – kl. IV Th
Kamila Niejedli – kl. IV Tż
Rodzice wyróżnionych uczniów dostali z rąk pana dyrektora listy gratulacyjne.
Oprócz nagród za bardzo dobre wyniki w nauce uczniowie zostali wyróżnieni za pracę społeczną w Samorządzie Uczniowskim i wolontariacie szkolnym oraz za bardzo dobrą frekwencję w cyklu nauczania, jak również za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz różnych konkursach.
Na koniec na chwilę wspomnień zaprosiła uczestników – uczennica kl. II Tż – Katarzyna Kusy, która pięknie zaśpiewała piosenki Maryli Rodowicz ,, Ale to już było'' oraz Ryszarda Rynkowskiego,, Szczęśliwej drogi już czas''.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych przygotowała klasa I Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcą Marzeną Leniak.
Marzena Leniak
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad