Spotkanie pełne wzruszeń i życzliwych odruchów serca.

baner-17-XII-2017Dzisiejsze spotkanie w ZS Nr1 im. Cypriana Kamila Norwida poświęcone rozstrzygnięciu akcji „Świąteczne wsparcie dla kombatantów" połączone było z cyklicznym Międzypokoleniowym
kolędowaniem”. Akcja objęta była patronatem wicestarosty Powiatu Świdnickiego Pana Waldemara Białowąsa, a gospodarzem spotkania był Pan dyrektor szkoły –Krzysztof Gałan. Gościliśmy dziś w naszych murach niezwykłych gości – kombatantów, bohaterów narodowych, żołnierzy AK- tych, którzy kiedyś z miłości do ojczyzny, w latach pogardy przelewali krew. Dzisiaj społeczność szkół Powiatu Świdnickiego w ramach zorganizowanej akcji mogła im podziękować i podzielić się darami serca w postaci paczek świątecznych.

Wśród zaproszonych gości powitaliśmy Panią Teresę Celej - z Klubu Emerytów i Rencistów w Świdniku, Pana Kazimierza Kropornickiego -ze Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Pana Józefa Wiejaka – oficera Armii Krajowej, przedstawicieli służb mundurowych – Pana inspektora Grzegorza Hołuba- Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku,  mł. bryg. Pana Pawła Belniaka - zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku, Panią Annę Goral – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Panią Elżbietę Krupę – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku, Panią Elżbiete Gałdę – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozicach Dolnych oraz Panią Edytę Dąbską – dyrektora Przedszkola Tęczowy Domek w Świdniku.

Wystąpienia zaproszonych gości zwłaszcza kombatantów – Panów K.Kropornickiego i J.Wiejaka oraz Pani T. Celej wzruszyły wszystkich zebranych i wywołały burze oklasków. Starsze pokolenie podkreślało, jak ważna jest dla nich pamięć młodych ludzi, możliwość kontaktowania się z młodszym pokoleniem, ciągła obecność w bieżącym życiu.

Również miłym akcentem okazało się międzypokoleniowe kolędowanie. Dzięki występom zaproszonych gości i gospodarzy spotkania przy wspólnym kolędowaniu spotkało się cztery pokolenia Polaków. Cudowny był występ najmłodszych – dzieci z przedszkola Tęczowy Domek. Młodzież reprezentowała zachwycająca, jak zawsze Katarzyna Kusy, muzyczne dedykacje dla kombatantów w postaci nastrojowych kolęd i pastorałek przygotował Pan Dariusz Tokarzewski, który żartobliwie podkreślił, że tez jest kombatantem, ale sceny muzycznej. Na zakończenie wystąpił zespól nauczycieli z Norwida, który pod egidą Pani Liliany Sosnowskiej zaśpiewał dwie kolędy włączając do tego całą społeczność szkoły oraz zaproszonych gości.

Całość spotkania zakończyła się wspólnym dzieleniem opłatkiem poprowadzonym przez Pana D. Domańskiego. Później goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież z klas gastronomicznych pod kierunkiem Pani M.Bąk, Pani M.Motyl, Pani M. Prandoty i Pani A. Kołodziejczyk. Były to mile spędzone chwile w prawdziwie świątecznej atmosferze.

Wspólne „Międzypokoleniowe kolędowanie”, którego wiele lat temu pomysłodawczynią i realizatorką była Pani Małgorzata Motyl okazało się wspaniałą, wzruszającą i jednoczącą pokolenia tradycją świąteczną w Norwidzie.

Tegoroczną uroczystość przygotowali uczniowie kl IV TLh pod kierunkiem Pani Renaty Gierszon, a poprowadziły  niezastąpione - Monika Jahołkowska i Paulina Konopska, przy wsparciu Weroniki Wójcik, Aleksandry Studzińskiej, Dominiki Dziurki i Damiana Brankiewicza. Nad stroną dźwiękową i nagłośnieniem czuwali niezawodni Michał Babiarz, Łukasz Michalak i Krystian Szczęśniak z kl III Tlh oraz pani Danuta Dudzińska, o dekoracje i wystrój imprezy zadbały Panie Elżbieta  Słowik, Ilona Jaworska, Małgorzata Motyl i Pan Tomasz Król.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad