Targi Pracy

Dnia 18.09.2014r. uczniowie klasy IV uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku. Udział w Targach dał uczniom możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oferowanymi na lokalnym rynku oraz wymaganiami stawianymi potencjalnym kandydatom do pracy przez pracodawców.

 

 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad