Targi Pracy

Dnia 18.09.2014r. uczniowie klasy IV uczestniczyli w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku. Udział w Targach dał uczniom możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oferowanymi na lokalnym rynku oraz wymaganiami stawianymi potencjalnym kandydatom do pracy przez pracodawców.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad