„Jestem kobietą – dobrze wybieram"
Zespół Szkół nr 1 w Świdniku w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego jest uczestnikiem projektu pn. „Jestem kobietą – dobrze wybieram" organizowanego przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt ma na celu zapoznanie uczennic w wieku 16-19 lat ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stojących przed wyborem ścieżki zawodowej z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz kierunkami kształcenia zdominowanymi w większości przez mężczyzn.

6 października odbyło się w naszej szkole spotkanie prowadzone przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Panią Ewelinę Galant, w którym udział wzięły uczennic z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego. Ideą spotkania była promocja wśród kobiet szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu uczennice naszej szkoły: Cichoń Helena, Figura Kamila, Ładosz Patrycja, Żak Ewa i Dobrosielska Patrycja przygotowały również pod opieką szkolnego doradcy zawodowego prezentację multimedialną pt: ,, Kobiety na rynku pracy w powiecie Świdnickim", która ma na celu analizę sytuacji kobiet na świdnickim rynku pracy.

Uczennice biorące udział w projekcie 21 października pojadą wspólnie z opiekunami do Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości na konferencję podsumowującą realizację projektu: „Jestem kobietą – dobrze wybieram. Relacja z tego wydarzenia już wkrótce.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad