Składanie deklaracji na egzamin poprawkowy PDF
piątek, 22 marca 2019 14:45
Uczniowie, absolwenci, słuchacze deklarujący przystąpienie po raz kolejny do egzaminu zawodowego (poprawkowego) w sesji czerwiec - lipiec 2019 składają deklaracje do sekretariatu szkoły (po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu z danej kwalifikacji).
Ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 29 marca 2019 (piątek).
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad