Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Cukiernik PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - CUKIERNIK

cukiernicaPatronat zawodowy

pracowni cukiernictwa arystycznego

"Cukiernica" Ewy Bilkiewicz 

Zawód: cukiernik
Symbol cyfrowy: 751201

Kwalifikacja SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych.

Nauka trwa 2 semestry
System: zaoczny (weekendy średnio co 2 tygodnie)
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

cukernik4
 

Praca: cukiernie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Proponowani partnerzy w ramach realizacji zajęć praktycznych:


Cukiernia Pelagia Buchajska w Świdniku
Ciastkarnia Katarzynka w Świdniku
Cukiernia Grela w Mełgwi
Cukiernia Łakomczuszek w Piaskach Górnych
Piekarnia Adampol w Świdniku

 Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (ukończone 18 lat).

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o TG.17 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

cukernik5

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:
• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu
• 1 zdjęcie

cukernik6

cukiernik7cukiernik8

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad