Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Piekarz PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - PIEKARZ

 

 

piekarz4

Zawód: piekarz

Symbol cyfrowy: 751204

 Kwalifikacja SPC.03.Produkcja wyrobów piekarskich.

Nauka trwa 2 semestry

System zaoczny: weekendy średnio co 2 tygodnie

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. Przykładowe zadania zawodowe to: przygotowanie surowców do produkcji, wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa, dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa, wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich, schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa, dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji itd.

Praca: piekarnie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (ukończone 18 lat).

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

 piekarz3

Partnerzy w ramach realizacji zajęć praktycznych:

Piekarnia  Grela w Mełgwi

Piekarnia PSS Społem w Świdniku

Piekarnia Adampol w Świdniku

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad