Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Kucharz PDF Drukuj

patronatREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - KUCHARZ
 
 
 
 

Zawód: Kucharz

Symbol cyfrowy: 512001

Kwalifikacja: HGT.02.Przygotowywanie i wydawanie dań

Nauka trwa 2 semestry

Tryb: zaoczny (weekendy średnio co 2 tygodnie)

 

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów  i półproduktów kulinarnych. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

Praca:

w hotelach, restauracjach i innych publicznych miejscach żywienia, jak też na statkach, w pociągach pasażerskich i domach prywatnych zarówno w kraju     jak i za granicą.

kucharzpraktPartnerzy w ramach realizacji zajęć praktycznych:

Hotel Kaprys w Świdniku***

Hotel Notabene w Świdniku***

Hotel Victoria w Lublinie***

Grand Hotel Lublinianka****

Hotel Dwór Choiny w Kazimierzówce ***

Dom Weselny Mendelson w Mełgwi

Zajazd Regionalny w Pełczynie

 

 

 

kucharz1

Szkoła realizuje  praktyki miejscowe oraz wyjazdowe na terenie kraju  i za granicą

 

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (ukończone 18 lat).

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

kucharz2kucharz3

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad