Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Technik hotelarstwa PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWOWODY - TECHNIK HOTELARSTWA
 
KKZTH1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawód: technik hotelarstwa

Symbol cyfrowy: 422402

Nauka trwa 3 semestry

Tryb: zaoczny (weekendy średnio co drugi tydzień)

 

Kwalifikacje:

HGT.03- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

HGT.06 - Realizacja usług w recepcji.

 

 

Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.

Praca: Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska itp., na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Zawód pożądany we wszystkich krajach UE!

KKZTH4

Partnerzy w ramach realizacji praktyk zawodowych:

Hotel Kaprys w Świdniku***

Hotel Notabene w Świdniku***

Hotel Victoria w Lublinie***

Grand Hotel Lublinianka****

Hotel Alter w Lublinie*****

Hotel Dwór Choiny w Kazimierzówce ***

Zajazd Regionalny w Pełczynie

kkzth3

Organizacja kształcenia:

• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym
• Aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (wymagane ukończone 18 lat)
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

·        Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

kkzth2

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad