Kwalifikacyjny kurs zawodowy : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej PDF Drukuj
poniedziałek, 05 września 2016 09:50
 

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

 

 

 

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

 

Symbol cyfrowy zawodu: 911 205

Kwalifikacja: HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Forma stacjonarna (trzy razy w tygodniu popołudniami) lub zaoczna (weekendy).

Czas trwania nauki: 4 semestry.

Naukę w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podjąć absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki oraz ma ukończone 18 lat.

 

Zadaniem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej jest:

·      wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,

·      wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

·      wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

·       wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, znajdujących się w otoczeniu obiektu.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         absolwent kursu może pracować w hotelach, pensjonatach, motelach, zajazdach, domach wycieczkowych, kempingach, gospodarstwach agroturystycznych, itp.

·         absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad