Technik handlowiec PDF Drukuj
piątek, 17 lipca 2020 08:18

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik handlowiec

Symbol cyfrowy zawodu: 522 303
 

 

 
Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie: sprzedawca.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 
W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik handlowiec, tj. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.
 
Kompetencje zawodowe technika handlowca:
 
W trakcie nauki uczeń poznaje podstawy ekonomii, podstawy marketingu i reklamy, zasady organizowania własnej działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji ekonomicznej, prowadzenia korespondencji przedsiębiorstwa w języku polskim i  angielskim.
 
Uczeń analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.
 
Program nauczania obejmuje również obsługę programów finansowo- księgowych i nowoczesnych urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach handlowych. 
 
Kariera zawodowa:
 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych i logistycznych zarówno w kraju jak i za granicą,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług handlowych i logistycznych.

 

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach takich jak:
 • Przedstawiciel handlowy,
 • Referent/asystent ds. sprzedaży,
 • Specjalista ds. obsługi klienta,
 • Kierownik działu handlowego,
 • Spedytor – handlowiec,
 • Key Account Manager,
 • Specjalista ds. handlu.
 
Szkoła oferuje:
 • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,
 • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach  handlowych i przedsiębiorstwach logistycznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,
 • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, kurs logistyka, obsługa drukarki 3D, kurs obsługi wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, itp.
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad