Technik żywienia i usług gastronomicznych PDF Drukuj
piątek, 17 lipca 2020 08:27

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Symbol cyfrowy zawodu: 343 404

 

 

 

 

 

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie: kucharz.
 

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

WBranżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, tj. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Kompetencje zawodowe technika żywienia i usług gastronomicznych:

  • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
  • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
  • planowanie i ocena żywienia,
  • organizowanie produkcji gastronomicznej,
  • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

 

Kariera zawodowa:

  • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,
  • zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej zarówno w kraju jak i za granicą (hotele, restauracje, kawiarnie, pensjonaty), obiektach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy  o żywieniu,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, gastronomicznych.

 

Szkoła oferuje:

  • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,
  • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach gastronomicznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,
  • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kelner, barman, kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, menadżer gastronomii,  itp.
  • zdobycie drugiego zawodu poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych takich jak: cukiernik, kelner, piekarz.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad