Technik technologii żywności PDF Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

Szkoła Branżowa II stopnia  kształcąca w zawodzie:

Technik technologii żywności

Symbol cyfrowy zawodu: 314 403

Kształcenie w tym typie szkoły jest skierowane dla absolwentów branżowych szkół I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodach:

cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, przetwórca ryb, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości.

W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w zawodzie technik technologii żywności, tj. SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Technik technologii żywności zajmuje się:

  • opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii,

  • organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji,

  • zajmuje się  świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Kariera zawodowa:

  • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach,

  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i w zakładach gastronomicznych, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy  o żywieniu, sanepidzie.

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii żywności.                   .

Szkoła oferuje:

  • zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zawodowych,

  • realizację praktycznej nauki zawodu w renomowanych  zakładach gastronomicznych zarówno w Polsce jak i podczas staży zagranicznych,

  • zdobycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych poprzez udział w kursach unijnych takich jak: kelner, barman, kurs prawa jazdy kat.B, języki obce zawodowe, menadżer gastronomii,  itp.

  • zdobycie drugiego zawodu poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych takich jak: cukiernik, kelner, piekarz.

Serdecznie zapraszamy!

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad