WIELKANOCNE SPOTKANIE WOLONTARIUSZY Z PODOPIECZNYMI PSONI I SOSW PDF
wtorek, 25 kwietnia 2017 13:12
WIELKANOCNE SPOTKANIE24 kwietnia 2017r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zgromadzonej widowni przedstawili wielkanocne misterium „Mój Chrystus połamany". Julita Biszkont, Wiktoria Buj, Patrycja Oleszko, Kinga Pachuta, Alicja Sidor, Paulina Sygara, Michał Babiarz, Kamil Białkowski, Mateusz Głaz oraz Bartosz Wieczerzak już po raz kolejny zachwycili swoim aktorskim talentem podopiecznych obu tych instytucji. Misterium podobało się wszystkim oraz dostarczyło naszym koleżankom i kolegom wielu niezapomnianych przeżyć.
Nad stroną techniczną profesjonalnie czuwał Krystian Szczęśniak.
Agnieszka Mazurek
Ks. Grzegorz Gut
Więcej…
 
CERTYFIKAT DLA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU PDF
piątek, 21 kwietnia 2017 14:12

certyfikat1

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 19 kwietnia 2017r. Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał certyfikat ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego pod tym samym tytułem przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Przez osiem miesięcy wolontariusze oraz pozostali uczniowie ZS Nr 1 zmagali się wymaganymi zadaniami konkursowymi. Przygotowali film promujący ideę wolontariatu, wykonali plakaty nawiązujące do tematu „Pomocna dłoń”, napisali kreatywne opowiadania „Pomaganie jest fajne” oraz wspierali młodsze koleżanki i kolegów w ramach „Szkolnego Pogotowia Naukowego”.

To wyróżnienie jest dla nas wszystkich wspaniałą nagrodą oraz motywacją do dalszej pracy i działania w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Agnieszka Mazurek

Ks. Grzegorz Gut

 
WIELKANOCNE MISTERIUM „MÓJ CHRYSTUS POŁAMANY” PDF
piątek, 21 kwietnia 2017 13:44
Misterium
12 kwietnia odbyło się wielkanocne spotkanie młodzieży szkolnej z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym zorganizowane przez Szkolny Klub Wolontariatu. Członkowie Klubu przygotowali dla społeczności szkolnej misterium wielkanocne oparte na powieści Ramona Cue Romano S.I. „Mój Chrystus połamany". Wolontariusze zadbali o współczesny charakter przedstawienia, w którym treści poważne przeplatały się z elementami humorystycznymi. Następnie głos zabrali Pan Dyrektor Krzysztof Gałan oraz ksiądz Grzegorz Gut, którzy odnieśli się do istoty przeżywania Świąt Wielkiej Nocy oraz zwrócili uwagę na polskie tradycje świąteczne. Spotkanie zakończyły świąteczne życzenia oraz wspólne dzielenie się wielkanocnym jajkiem.
Agnieszka Mazurek
Ks. Grzegorz Gut
Więcej…
 
Konkurs plastyczny rozstrzygnięty PDF
piątek, 21 kwietnia 2017 11:54
konkurs
W dniu 19 kwietnia 2017 roku jury w składzie:
1. Aldona Zdun - vice dyrektor ZS Nr 1- przewodnicząca jury,
2. Małgorzata Motyl - nauczyciel ZS Nr1- członek jury,
3. Marzena Leniak – nauczyciel ZS Nr1 – członek jury,
4. Kinga Pachuta- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w ZS Nr 1- członek jury,
ogłosiło wyniki MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych „Portret Cypriana Kamila Norwida" w ramach obchodów Dni Patrona Szkoły w kategorii:
Gimnazjum

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

Nauczyciel prowadzący

I

Adrianna Wrońska

Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana  Batorego w Biskupicach

Katarzyna Kowalczyk

II

Edyta Suryś

Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana  Batorego w Biskupicach

Katarzyna Kowalczyk

III

Natalia Psujek

Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach

Małgorzata Dejnek

Szkoła ponadgimnazjalna

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

I

Paulina Karaś

III Liceum Ogólnokształcące w ZS
Nr 1im.C.K. Norwida
w Świdniku

II

Monika Szczęśniak

Technikum Nr 2  w ZS
Nr 1im.C.K. Norwida
 w Świdniku

III

Aleksandra Studzińska

Technikum Nr 2 ZS
Nr 1im.C.K. Norwida
w Świdniku

Jury zgodnie podkreśliło, że różnorodność prac, a szczególnie techniki wykonania były nie lada wyzwaniem dla członków komisji.
Zwycięzcom  oraz wszystkim  uczestnikom konkursu  i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie!
100 1650
 
Certyfikat „Szkoła Innowacji” dla Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida PDF
piątek, 21 kwietnia 2017 09:02

innowacja

We czwartek 20 kwietnia 2017  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca V edycję projektu „Szkoła Innowacji”.  Podczasuroczystości zostały wręczone certyfikaty „Szkoła Innowacji” oraz nadanie tytułów „Lider Innowacji” placówkom szkolnym i nauczycielom z terenu województwa lubelskiego.  

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku otrzymał certyfikat „Szkoła Innowacji”, który z rąk Teresy Bogackiej Kanclerz WSEiI odebrał Pan Dyrektor Krzysztof Gałan. Wyróżnienie w kategorii „Nauczyciel Lider Innowacji 2017” za wdrożenie ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć  otrzymała Pani Agnieszka Dziedzic.  

Projekt certyfikacji szkół "Szkoła Innowacji" organizowany jest od 2013 roku. Skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Wyróżnione zostały placówki, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.

 

 
Projekt „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” PDF
środa, 19 kwietnia 2017 09:57
 
 
 Z przyjemnością informujemy, że we wtorek 18 kwietnia 2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku Krzysztof Gałan wspólnie z Dariuszem Kołodziejczykiem – Starostą Świdnickim oraz Wicestarostą Waldemarem Białowąsem podpisali umowę na dofinansowanie projektu z zakresu kształcenia zawodowego pt. „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu" w ramach działania 12.4. RPO WL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020).
INFORMACJE O PROJEKCIE
Okres realizacji projektu: 2017-05-01 do 2018-08-31
Cel szczegółowy RPO WL 2014-2020: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych, staży i praktyk zawodowych dla uczniów Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych.
p2
p3p4
Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:
a) Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów klas: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,
b) Warsztaty cukiernictwa artystycznego (technik żywienia i usług gastronomicznych),
c) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programie komputerowego w turystyce i hotelarstwie (technik hotelarstwa),
d) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych),
e) Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zaw. uczniów (technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych): „Warsztaty kulinarno-kelnerskie przygotowujące do pokazów w czasie Wojewódzkich Targów Turystyczno – Gastronomicznych Gastro Travel Świdnik",
f) Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe uczniów (technik żywienia i usług gastronomicznych): "Gotuj z VIP-em i Norwidem" (przygotowujące do występu w programie telewizyjnym).
2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (szkolenia z międzynarodowym certyfikatem VCC)
a) Technik hotelarstwa:
- Menadżer turystyki/recepcjonista
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Język angielski VCC dla organizatorów ruchu turystycznego
b) Technik żywienia i usług gastronomicznych:
- Profesjonalny menadżer gastronomii
- Dietetyk z poszerzonym programem żywienia sportowców
- Carving z dekorowaniem potraw
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Obsługa kas fiskalnych VCC
- Florysta VCC
c) Technik logistyk
- Kurs prawa jazdy kat.B
- Kurs obsługi wózków widłowych
- Obsługa kas fiskalnych VCC
- J.angielski VCC dla logistyków
d) ZSZ: kierunek kucharz:
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Obsługa kas fiskalnych VCC
3. Zwiększenie współpracy Technikum Nr 2 i ZSZ Nr 2 z pracodawcami poprzez realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów oraz szkolenia doskonalące i kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zadanie obejmuje realizację staży zawodowych i praktyk dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w renomowanych zakładach pracy na terenie Lublina, Świdnika lub okolic oraz szkolenia doskonalące i kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z T i ZSZ.
Przed odbyciem stażu/praktyki uczniowie będą uczęszczali na szkolenie bhp.
Termin: staże VII-VIII.2017 i VII-VIII.2018.
Uczniowie po odbyciu stażu lub praktyki zawodowej otrzymają stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych:
a) Doposażenie pracowni gastronomicznej,
b) Doposażenie pracowni obsługi konsumenta.
INFORMACJE DODATKOWE
Biuro projektu:
- gabinet zastępcy dyrektora szkoły – dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
- gabinet kierownika szkolenia praktycznego (s.10) – dla uczniów technikum
Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącach kwietniu i maju 2017.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Opracowała: Agnieszka Dziedzic
 
Gazetka Szkoły Promującej Zdrowie PDF
wtorek, 11 kwietnia 2017 11:53
gazetka
W ramach Szkoły Promującej Zdrowie, uczennice klasy 1Tż - Julita Czerniak i Kamila Zmora z pomocą wychowawcy Pani Małgorzaty Prandoty przygotowały gazetkę szkolną. Jej celem jest zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i zachęcenie do udziału w warsztatach kulinarnych, których tematem jest zdrowe żywność. 
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 85

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad