Wyniki testu - Żołnierze Wyklęci 2022 PDF
poniedziałek, 07 marca 2022 10:10

W dniu 1 marca 2022 r.  został przeprowadzony test interaktywny w programie MS FORMS,  w którym wzięło udział 145 osób w ramach wirtualnych, powiatowych uroczystych obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - Niepokonanych 2022 organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Pierwszym kryterium oceny były poprawne odpowiedzi, drugim czas wykonania testu.

20 uczniów osiągnęło najwyższy wynik.

GRATTULUJEMY!

Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzeni książkami oraz dyplomami w czasie Dnia Otwartego organizowanego w naszej szkole.

Mark Sui 2 TL
Szymon Kępka 2THŻ
Wojciech Świetlicki 2TL

Pozostali otrzymają wyróżnienia. 

Łukasz Pasieczny  2TL
Jakub Flasiński 2TL
Olaf Gorajek 1TL
Klaudia Socha  3THŻG
Karol Gański 2TL
Nikola Kasprzak 1TL
Martyna Koczura 1TL
Sebastian Domań 1TL
Izabela Zawalska 3THLp
Julka Kasprzak 1TL 
Natalka Kusiak  1TL 
Mateusz Pietraś  1TL 
Grzegorz Czupryn 1TL 
Andżelika Pawluk 2TL
Ilona Olszak 3THŻg
Angelika Włoch  3Thżg
Agata Hanc 2 TL

Link do interaktywnego testu Żołnierze Wyklęci - Niepokonani na platformie FORMS  - dostępny do zduplikowania.

Liliana Sosnowska,

Organizatorka Obchodów Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych - Niepokonanych 2022

 
Darmowe książki dla dzieci w języku ukraińskim PDF
poniedziałek, 07 marca 2022 09:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/

 

 

 
Liderzy Frekwencji II 2022 PDF
czwartek, 03 marca 2022 00:00

Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Prezentujemy frekwencję klas Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida
w Świdniku
w lutym 2022 r.

 

Najwyższą frekwencję w lutym 2022 r. uzyskały klasy

1 TL,  3 LO, 1TH

 

Po sześciu miesiącach liderem frekwencji jest nadal klasa 1 technikum logistycznego.

 

 

W zestawieniu frekwencji w lutym 2022 r. 137 uczniów uzyskało frekwencję 90% i wyższą

- w załącznku zestawienie danych w formacie pdf.

Najwyższą frekwencję w lutym 2022  uzyskali uczniowie:

 

Uczniom z najwyższą frekwencją, wyróżnionym klasom oraz Wychowawcom - GRATULUJEMY.

Liliana Sosnowska

 
1 marca 2022 Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – niekonwencjonalna lekcja najnowszej historii Polski PDF
wtorek, 01 marca 2022 00:00

W dniu 1 marca 2022 r.  na platformie TEAMS  Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zostały zorganizowane wirtualne, powiatowe uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - Niepokonanych 2022.

W trakcie uroczystości, w której uczestniczyli Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły, z Panem Wicedyrektorem Tomaszem Królem oraz Gronem Pedagogicznym, spośród licznych zaproszonych Gości głos zabrał przedstawiając sylwetki Żołnierzy Wyklętych Niepokonanych, Pan Bartłomiej Pejo – Wicestarosta Powiatu Świdnickiego.

Niekonwencjonalna lekcja najnowszej historii Polski składała się z 4 modułów:  

 1. Części wprowadzającej - przedstawienie tematyki lekcji, powitanie, przemówienia,  - plik w formacie pdf;
 2. Filmu edukacyjnego na temat: Żolnierzy Wyklętych - plik w formacie mp4;
 3. Wirtualnego otwarcia wystawy prac pokonkursowych X edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2022 objętego honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Świdnickiego w Świdniku, Pana Łukasza Reszkę - plik w formacie pdf;
 4. Interaktywnego testu Żołnierze Wyklęci - Niepokonani na platformie FORMS  - link dostępny do zduplikowania testu, który każdy zainteresowany mógł rozwiązać w celu sprawdzenia poziomu swojej wiedzy.

Celem X edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2022 objętego honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Świdnickiego w Świdniku, Pana Łukasza Reszkę było:

 • upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży;
 • rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego;
 • uczczenie pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEPOKONANYCH zamordowanych przez sowieckich i polskich komunistów;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Powiatowa Komisja konkursowa pracowała pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, Pani Renaty Maziarz. 25 lutego 2022 roku po zamknięciu interaktywnego formularza do głosowania wyłoniono zwycięzców X edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 2022 spośród zgłoszonych 32 prac.

Zestawienie nagrodzonych Uczestników
X edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego „Żołnierze Wyklęci - Niepokonani" – 2022.

W konkursie przyznano nagrody ufundowane przez Powiat Świdnicki.

Lp.

Miejsce
w konkursie

imię

Nazwisko

Szkoła

nagroda

Imię i nazwisko Opiekuna

1

I

Martyna

Pawelec

Szkoła Podstawowa
im. ks. Piotra Ściegiennego
w Oleśnikach

 

Długopis Jotter Xl

 

Małgorzata Dejnek

2

II

Julia

Olech

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Gen. Władysława Sikorskiego
 w Świdniku

 

Zestaw Soft Długopis + Ołówek Toma

Łukasz Czapla

3

III

Aleksandra

Wdowicz

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

Długopis Zenit Silver

Małgorzata Dejnek

4

IV

Martyna

Samolej

Zespół Szkół  Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

Długopis Zenit Silver

Liliana Sosnowska

5

V

Jakub

Olech

Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Gen. Władysława Sikorskiego
 w Świdniku

 

Długopis Zenit Silver

Łukasz Czapla

6

VI

Lena

Rymarz

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Świdniku

 

Długopis Zenit Silver

Katarzyna Radek

7

VII

Maja

Kulbaka

Zespół Placówek Oświatowych
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

 

Długopis Zenit Silver

Małgorzata Dejnek

8

VIII

Jagoda

Smus

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Świdniku

 

Długopis Zenit Silver

Katarzyna Radek

9

IX

Izabela

Lekan

Zespół Placówek Oświatowych
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach

 

Długopis Zenit Silver

Małgorzata Dejnek

10

X

Kinga

Kwaśnik

Szkoła Podstawowa
im. ks. Piotra Ściegiennego
w Oleśnikach

 

Długopis Zenit Silver

Małgorzata Dejnek

11

XI

Edyta

Harasim

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Świdniku

 

Długopis Jazz Herlitz

Katarzyna Radek

12

XII

Emilia

Okoń

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Świdniku

 

Długopis Jazz Herlitz

Katarzyna Radek

13

XIII

Zuzanna

Krawczyńska

Szkoła Podstawowa
im. ks. Piotra Ściegiennego
w Oleśnikach

 

Długopis Jazz Herlitz

Małgorzata Dejnek

14

XIV

Angelika Włoch

Włoch

Zespół Szkół  Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

Długopis Automatyczny Złoty

Liliana Sosnowska

Nagrody rzeczowe, dyplomy, podziękowania zostaną przekazane w czasie Dnia Otwartego w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

Szczególne podziękowania składamy Księgarni LIBRO w Świdniku, która od wielu edycji konkursu udziela dużego rabatu,

Założony cel uroczystych obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych Niepokonanych 2022  - upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży Powiatu Świdnickiego w Świdniku został osiągnięty.

Dowodem jest:

 • liczba uczestników imprezy (ponad 200 osób);
 • liczba zgłoszonych prac w X edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2022 (32 prace zgłoszone w konkursie powiatowym oraz 47 w etapie szkolnym) oraz ich wysoki poziom;
 • 145 Uczestników, którzy podjęli się wykonania historycznego interaktywnego testu na temat prezentowanych w trakcie akademii informacji o Żołnierzach Wyklętych;
 • wysokie wyniki interaktywnego testu przygotowanego na platformie edukacyjnej (średnia powyżej 61,9% punktów).

Bogatą w liczne atrakcje dydaktyczne i emocjonalne NIEKONWENCJONALNĄ LEKCJĘ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI wirtualnie poprowadzili uczniowie klasy II technikum logistycznego Karolina Koperska oraz Piotr Pozdroń.

W rozmowach po zakończeniu imprezy uczniowie zwracali uwagę na bogate zobrazowanie przedstawianych treści, kreatywne podejście do tematu, połączenie nowoczesnych, interaktywnych środków dydaktycznych z tradycyjną metodyką nauczania historii Polski.

Liliana Sosnowska,

Organizatorka Obchodów Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych - Niepokonanych 2022

 
Norwid sercem z Ukrainą! PDF
poniedziałek, 28 lutego 2022 19:34

Norwid sercem z Ukrainą!

Od 24  lutego 2022 r. wszyscy żyjemy informacjami zza naszej wschodniej granicy. W naszej szkole uczy się wielu uczniów narodowości ukraińskiej. Samorząd Uczniowski postanowił pokazać swoją solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami. Wiemy z bezpośrednich relacji naszych uczniów, że w odległości zaledwie kilku kilometrów od ich miejsca zamieszkania neutralizowane są pociski, wybuchy są tak silne, że wstrząsy są odczuwalna w promieniu kilku kilometrów - relacjonuje Alina Karvatska, uczennica kl. 2THŻ, która mieszka w centralnej Ukrainie.  Obowiązuje godzina policyjna, na ulicach miast słychać wystrzały, Dasha Nyporka z kl. 1TŻ mieszkająca w okolicach Kijowa nie może wrócić do szkoły ze względu na zniszczoną infrastrukturę drogową oraz wszechobecne wojsko rosyjskie. To tylko nieliczne przykłady.

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów i pracowników Norwida do włączenia się w zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy, które potem będą mogły zostać przekazane uchodźcom z Ukrainy.

Najbardziej potrzebne są:

• kosmetyki: żele, mydło w płynie, szampony

• środki higieny osobistej: podpaski, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, papier toaletowy

• chemia gospodarcza: proszek do prania, żel do prania

•  szczoteczki do zębów i pasty do zębów

• kosmetyki dla dzieci, pieluchy

• nowe butelki dla dzieci i smoczki

• pianki i maszynki do golenia

• leki przeciwbólowe

• wyposażenie apteczki (bandaże, bandaże elastyczne, plastry, pianki przeciwoparzeniowe)

• kawa, herbata

• czajniki elektryczne

• woda (najlepiej małe butelki)

• żywność o długim terminie przydatności (też do szybkiego przygotowania)

• latarki, baterie AAA

• śpiwory, koce

• garnki, patelnie

• zmiotki z szufelkami

• wiaderka plastikowe

• akcesoria dla cukrzyków-strzykawki insulinowe i igły

• buty wojskowe, odzież termiczna męska

Prosimy o składane wszystkich przyniesionych rzeczy na stoliku przed pokojem nauczycielskim lub do sali 52 do czwartku 3.marca 2022 r.

Z góry dziękujemy za Wasze gorące serca i solidarność. 

Samorząd Uczniowski
z Opiekunami

 
Wyniki głosowania - etap szkolny X edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego Żołnierze Niepokonani 2022 PDF
czwartek, 17 lutego 2022 00:00

Etap szkolny X edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

Żołnierze Wyklęci Niepokonani 2022 

ROZSTRZYGNIĘTY

 

Prezentujemy Uczniów, autorów 10 prac plastycznych, które w wyniku głosowania internetowego zostały wybrane głosami 111 osób do reprezentowania naszej szkoły w X edycji ww. konkursu.

I miejsce w konkursie szkolnym otrzymała Klaudia Bielecka, uczennica klasy 2 THŻ.

Gratulujemy!

Kliknij link, aby obejrzeć wyróżnione prace.

Kliknij, aby zobaczyć plakaty zgłoszone do konkursu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na uroczyste obchody NARODOWEGO DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEPOKONANYCH, które odbędą się we wtorek 1 marca 2022 r. o godzinie 1100   na platformie TEAMS Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

W programie obchodów:

 1. informacja o zwycięzcach X edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego ŻOŁNIERZE NIEPOKONANI 2022, objętego honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Świdnickiego;

 2. wirtualne otwarcie wystawy plakatów zgłoszonych do Powiatowego Konkursu Plastycznego - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI  NIEPOKONANI 2022;

 3. MULTIMEDIALNA, NIEKONWENCJONALNA LEKCJA NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI dla młodzieży szkół podstawowych i średnich Powiatu Świdnickiego;

 4. INTERAKTYWNY QUIZ na temat Żołnierzy Wyklętych - PAMIĘTAMY!

Nagrody rzeczowe w konkursie zostały zasponsorowane przez  Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Liliana Sosnowska,

organizator konkursu, nauczyciel ZS nr 1 w Świdniku

 

 
Wyniki konkursu walentynkowego PDF
wtorek, 15 lutego 2022 11:21
Wyniki konkursu walentynkowego

Z okazji walentynek w naszej szkole odbył się 
konkurs polegający na wykonaniu kartki walentynkowej wraz z życzeniami.

Prac wpłynęło bardzo dużo a wybór tych najładniejszych był niezwykle trudny. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się talentem, pomysłowością oraz oryginalnością.

Po długich i burzliwych dyskusjach jury zdecydowało co następuje:

I miejsce - Wiktoria Nowak 4TTL

II miejsce - Aleksandra Świderczuk 3THŻg
III miejsce - Angelika Czoska 3LO
W kategorii kartek wykonanych elektronicznie zwyciężyła: Klaudia Skoczylas z klasy 3TŻp.

Wyróżnienia zdobywają:

Agata Andrzejak (1TH),                     

   Marcin Malinowski (3LO),   Gabriela Tchórzewska (3LO),

Alina Karvatska (2THŻ).                   


Osoby, które zdobyły podium otrzymują oceny celujące z języka angielskiego oraz nagrody.

Osoby wyróżnione otrzymują oceny celujące z języka angielskiego oraz dyplomy.

Wszystkie pozostałe osoby na osłodę otrzymują oceny bardzo dobre z języka angielskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 
                           Po odbiór nagród zapraszamy zaraz po feriach!

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 239

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad