Konkurs plastyczny rozstrzygnięty PDF
piątek, 21 kwietnia 2017 11:54
konkurs
W dniu 19 kwietnia 2017 roku jury w składzie:
1. Aldona Zdun - vice dyrektor ZS Nr 1- przewodnicząca jury,
2. Małgorzata Motyl - nauczyciel ZS Nr1- członek jury,
3. Marzena Leniak – nauczyciel ZS Nr1 – członek jury,
4. Kinga Pachuta- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w ZS Nr 1- członek jury,
ogłosiło wyniki MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych „Portret Cypriana Kamila Norwida" w ramach obchodów Dni Patrona Szkoły w kategorii:
Gimnazjum

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

Nauczyciel prowadzący

I

Adrianna Wrońska

Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana  Batorego w Biskupicach

Katarzyna Kowalczyk

II

Edyta Suryś

Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana  Batorego w Biskupicach

Katarzyna Kowalczyk

III

Natalia Psujek

Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach

Małgorzata Dejnek

Szkoła ponadgimnazjalna

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

I

Paulina Karaś

III Liceum Ogólnokształcące w ZS
Nr 1im.C.K. Norwida
w Świdniku

II

Monika Szczęśniak

Technikum Nr 2  w ZS
Nr 1im.C.K. Norwida
 w Świdniku

III

Aleksandra Studzińska

Technikum Nr 2 ZS
Nr 1im.C.K. Norwida
w Świdniku

Jury zgodnie podkreśliło, że różnorodność prac, a szczególnie techniki wykonania były nie lada wyzwaniem dla członków komisji.
Zwycięzcom  oraz wszystkim  uczestnikom konkursu  i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie!
100 1650
 
Certyfikat „Szkoła Innowacji” dla Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida PDF
piątek, 21 kwietnia 2017 09:02

innowacja

We czwartek 20 kwietnia 2017  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca V edycję projektu „Szkoła Innowacji”.  Podczasuroczystości zostały wręczone certyfikaty „Szkoła Innowacji” oraz nadanie tytułów „Lider Innowacji” placówkom szkolnym i nauczycielom z terenu województwa lubelskiego.  

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku otrzymał certyfikat „Szkoła Innowacji”, który z rąk Teresy Bogackiej Kanclerz WSEiI odebrał Pan Dyrektor Krzysztof Gałan. Wyróżnienie w kategorii „Nauczyciel Lider Innowacji 2017” za wdrożenie ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć  otrzymała Pani Agnieszka Dziedzic.  

Projekt certyfikacji szkół "Szkoła Innowacji" organizowany jest od 2013 roku. Skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Wyróżnione zostały placówki, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.

 

 
Projekt „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” PDF
środa, 19 kwietnia 2017 09:57
 
 
 Z przyjemnością informujemy, że we wtorek 18 kwietnia 2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku Krzysztof Gałan wspólnie z Dariuszem Kołodziejczykiem – Starostą Świdnickim oraz Wicestarostą Waldemarem Białowąsem podpisali umowę na dofinansowanie projektu z zakresu kształcenia zawodowego pt. „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu" w ramach działania 12.4. RPO WL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020).
INFORMACJE O PROJEKCIE
Okres realizacji projektu: 2017-05-01 do 2018-08-31
Cel szczegółowy RPO WL 2014-2020: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych, staży i praktyk zawodowych dla uczniów Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych.
p2
p3p4
Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:
a) Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów klas: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,
b) Warsztaty cukiernictwa artystycznego (technik żywienia i usług gastronomicznych),
c) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programie komputerowego w turystyce i hotelarstwie (technik hotelarstwa),
d) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych),
e) Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zaw. uczniów (technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych): „Warsztaty kulinarno-kelnerskie przygotowujące do pokazów w czasie Wojewódzkich Targów Turystyczno – Gastronomicznych Gastro Travel Świdnik",
f) Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe uczniów (technik żywienia i usług gastronomicznych): "Gotuj z VIP-em i Norwidem" (przygotowujące do występu w programie telewizyjnym).
2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (szkolenia z międzynarodowym certyfikatem VCC)
a) Technik hotelarstwa:
- Menadżer turystyki/recepcjonista
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Język angielski VCC dla organizatorów ruchu turystycznego
b) Technik żywienia i usług gastronomicznych:
- Profesjonalny menadżer gastronomii
- Dietetyk z poszerzonym programem żywienia sportowców
- Carving z dekorowaniem potraw
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Obsługa kas fiskalnych VCC
- Florysta VCC
c) Technik logistyk
- Kurs prawa jazdy kat.B
- Kurs obsługi wózków widłowych
- Obsługa kas fiskalnych VCC
- J.angielski VCC dla logistyków
d) ZSZ: kierunek kucharz:
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Obsługa kas fiskalnych VCC
3. Zwiększenie współpracy Technikum Nr 2 i ZSZ Nr 2 z pracodawcami poprzez realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów oraz szkolenia doskonalące i kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zadanie obejmuje realizację staży zawodowych i praktyk dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w renomowanych zakładach pracy na terenie Lublina, Świdnika lub okolic oraz szkolenia doskonalące i kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z T i ZSZ.
Przed odbyciem stażu/praktyki uczniowie będą uczęszczali na szkolenie bhp.
Termin: staże VII-VIII.2017 i VII-VIII.2018.
Uczniowie po odbyciu stażu lub praktyki zawodowej otrzymają stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych:
a) Doposażenie pracowni gastronomicznej,
b) Doposażenie pracowni obsługi konsumenta.
INFORMACJE DODATKOWE
Biuro projektu:
- gabinet zastępcy dyrektora szkoły – dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
- gabinet kierownika szkolenia praktycznego (s.10) – dla uczniów technikum
Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącach kwietniu i maju 2017.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Opracowała: Agnieszka Dziedzic
 
Gazetka Szkoły Promującej Zdrowie PDF
wtorek, 11 kwietnia 2017 11:53
gazetka
W ramach Szkoły Promującej Zdrowie, uczennice klasy 1Tż - Julita Czerniak i Kamila Zmora z pomocą wychowawcy Pani Małgorzaty Prandoty przygotowały gazetkę szkolną. Jej celem jest zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i zachęcenie do udziału w warsztatach kulinarnych, których tematem jest zdrowe żywność. 
 
Wielkanocne kartki świąteczne z życzeniami PDF
wtorek, 11 kwietnia 2017 09:57
kartki
 
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Młodzież klasy IIITlh i ITż przygotowała własnoręcznie robione kartki z życzeniami dla mieszkańców naszego miasta i pracowników instytucji z którymi szkoła współpracuje. Uczniowie odwołali się do tradycyjnych motywów wielkanocnych – pisanek, króliczków i baranków. Potraktowali temat z humorem dołączając do kolorowych kartek wiosenno – świąteczne życzenia. W tym roku przygotowano ponad 200 kartek. Koordynatorem akcji jest Pani Renata Gierszon.
Więcej…
 
Targi Edukacyjne 2017 PDF
czwartek, 06 kwietnia 2017 13:01
TARGI5 kwietnia 2017 r Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował IV Powiatowe Targi Edukacyjne. Prezentowały się na nich szkoły ponadgimnazjalne z powiatu świdnickiego, wyższe uczelnie (nie tylko z Lublina), jak również szkoły językowe i ośrodki edukacyjne oferujące różne kursy zawodowe. W czasie trwania imprezy odbywały się konsultacje z doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz warsztaty „Zawody deficytowe i nadwyżkowe – mobilność na rynku pracy". Przede wszystkim jednak można było zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół z naszego powiatu.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku: Anita Strug (kl. 3Tż), Magdalena Bodzak (kl. 3Tż), Aleksandra Studzińska (kl. 3Tl) i Damian Brankiewicz (kl. 3Tl) wraz z opiekunkami Elżbietą Słowik i Anną Kołodziejczyk przygotowali stoisko naszej szkoły.
Prezentację oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 profesjonalnie poprowadzili : Kinga Pachuta ( kl. 1Tż), Natalia Waśkowicz (kl. 1Th) i Łukasz Bochnia (kl. 3Tż). Przedstawili możliwe kierunki kształcenia w technikum, w szkole branżowej, w liceum ogólnokształcącym i na kursach zawodowych. Podkreślili, że Norwid to nie tylko nauka ale i super zabawa. Zaprezentowali nasze osiągnięcia sportowe, artystyczne, działalność wolontariatu i różne formy spędzania wolnego czasu organizowane przez szkołę.
Jako koordynator przygotowań pragnę podziękować pani Wioletcie Tymińskiej–Bociąg za przygotowanie uczniów prezentujących naszą szkołę, paniom Monice Bąk i Małgorzacie Prandocie za wyczarowanie pysznych babeczek i przekąsek, którymi zachwycali się (nie tylko) gimnazjaliści oraz pani Annie Kołodziejczyk, która służyła swym doświadczeniem podczas imprezy. Pamiętajcie:
„NORWID TO DOBRY WYBÓR"
Elżbieta Słowik
Więcej…
 
WOLONTARIUSZE „NORWIDA” CZYTAJĄ KOPCIUSZKA PDF
sobota, 01 kwietnia 2017 14:16
31 marca 2017r. Klaudia Kasperek, Kinga Pachuta i Weronika Woś (1tż) odwiedziły podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku. Wolontariuszki włączyły się w cykl zajęć prowadzonych w ramach programu „Czytanie na zawołanie" organizowany przez tamtejszych nauczycieli. Dla zgromadzonych uczniów wolontariuszki przeczytały baśń o Kopciuszku, a następnie pomogły w prowadzeniu gier i aktywności związanych z opowiedzianym tekstem. Spotkanie zakończyło się już tradycyjnie wspólną wesołą zabawą.
Agnieszka Mazurek
Ks. Grzegorz Gut
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 87

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad