Sprzątanie Świata 2015 PDF
wtorek, 13 października 2015 15:23

Czas jesieni to czas porządków. W bieżącym roku szkolnym młodzież Zespołu Szkół Nr 1 im C. K. Norwida wraz z nauczycielem biologii  Anną Wójtowicz po raz kolejny włączyła się w akcję Sprzątania Świata.  Sprzątaliśmy teren przy ulicy Targowej  oraz wokół boiska szkolnego. Pogoda pozwoliła połączyć sprzątanie z edukacją ekologiczną oraz dobrą zabawą.  Jesteśmy szkołą proekologiczną.

Więcej…
 
WOLONTARIUSZE NA XV DNIU PAPIESKIM PDF
wtorek, 13 października 2015 11:22
11 października odbył się już XV Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II - Patron Rodziny. Wspominaliśmy postać papieża św. Jana Pawła II, uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach poświęconych naszemu rodakowi oraz mogliśmy wesprzeć żywy pomnik Jana Pawła II.

Nasi wolontariusze: Paweł, Damian, Weronika, Joanna, Patrycja uczestniczyli w kweście organizowanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającej pomocą stypendialną zdolną, a niezamożną młodzież. Kwesta miała miejsce przez całą niedzielę przy kościele w parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Fundacja co roku wspiera finansowo 2,5 tys. uczniów i studentów w Polsce.

Dziękujemy naszym wolontariuszom za poświęcony czas, pomoc oraz wrażliwość na potrzeby innych.

Ks. Grzegorz Gut

Więcej…
 
„Jestem kobietą – dobrze wybieram" PDF
piątek, 09 października 2015 11:05
Zespół Szkół nr 1 w Świdniku w ramach realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego jest uczestnikiem projektu pn. „Jestem kobietą – dobrze wybieram" organizowanego przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt ma na celu zapoznanie uczennic w wieku 16-19 lat ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stojących przed wyborem ścieżki zawodowej z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz kierunkami kształcenia zdominowanymi w większości przez mężczyzn.

6 października odbyło się w naszej szkole spotkanie prowadzone przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Panią Ewelinę Galant, w którym udział wzięły uczennic z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego. Ideą spotkania była promocja wśród kobiet szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu uczennice naszej szkoły: Cichoń Helena, Figura Kamila, Ładosz Patrycja, Żak Ewa i Dobrosielska Patrycja przygotowały również pod opieką szkolnego doradcy zawodowego prezentację multimedialną pt: ,, Kobiety na rynku pracy w powiecie Świdnickim", która ma na celu analizę sytuacji kobiet na świdnickim rynku pracy.

Uczennice biorące udział w projekcie 21 października pojadą wspólnie z opiekunami do Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości na konferencję podsumowującą realizację projektu: „Jestem kobietą – dobrze wybieram. Relacja z tego wydarzenia już wkrótce.

 
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU PEŁEN ENERGII W NOWYM ROKU SZKOLNYM PDF
wtorek, 06 października 2015 14:05
tn P1120023

W dniu 29.09.2015r. Szkolny Klub Wolontariatu pełen energii rozpoczął nowy rok pracy. Wolontariusze pierwszy raz po wakacjach spotkali się, aby ustalić kalendarium działalności charytatywnej. Na spotkaniu byli obecni uczniowie, którzy już od kilku lat systematycznie tworzą Szkolny Klub Wolontariatu wraz ze swoim opiekunem ks. Grzegorzem Gutem oraz nowe osoby, które zadeklarowały chęć pomagania innym. Osoby, które przyszły po raz pierwszy zostały zapoznane z ideą wolontariatu jako bezinteresownej pomocy innym, konkretnymi akcjami charytatywnymi, w które włącza się nasza grupa oraz specyfiką działalności. Szczególnie cieszy fakt, że na spotkaniu była liczna grupa uczniów z klasy 1TŻ, którzy z wielką otwartością dołączyli do wolontariatu.

Wyrażamy wdzięczność naszym wolontariuszom za ich wielką wrażliwości na potrzeby innych i życzymy dużo sił w nowym roku szkolnym.

Ks. Grzegorz Gut

Więcej…
 
Kwalifikacyjny kurs w zawodzie Cukiernik PDF Drukuj
wtorek, 06 października 2015 12:33

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tymkursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

 

Zajęcia edukacyjne organizowane na kursie to:

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin

w okresie nauczania*

(zaocznie)

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1

Technika w produkcji cukierniczej

65
2

Technologie produkcji cukierniczej

140
3

Działalność gospodarcza w przetwórstwie

35
4

Język obcy w produkcji cukierniczej

20

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne:

260

Kształcenie zawodowe praktyczne

5

Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym

– zajęcia praktyczne

50
6

Procesy produkcji wyrobów cukierniczych

340

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne:

390

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe:

650

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cukiernika.

W trakcie kształcenia uczestnik kursu będzie mieć możliwość zdobycia umiejętności takich jak produkcja:

-pralin

-karmelu

-czekolady

-marcepanu

-ciast i ciasteczek

-pieczywa cukierniczego

-deserów

-lodów

Ponadto na naszych zajęciach zdobędziecie wiedzę z zakresu:

-dekorowania wyrobów cukierniczych

-obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych

Nasza szkoła wyposażona jest w niezbędny sprzęt do produkcji i ekspedycji wyrobów cukierniczych.

Chciałbyś oczarować swoich znajomych doskonałymi wypiekami? a może znaleźć pracę w renomowanej cukierni?

Jeśli tak to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Przyjdź i sprawdź.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kluczem dla Twojej PRZYSZŁOŚCI.
 
PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ PDF
czwartek, 01 października 2015 07:46

W sobotę 26 września maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku wzięli udział w XXXI Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie". Uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami: Iloną Jaworską, Agnieszką Mazurek, Ryszardem Prochotą, ks. Grzegorzem Gutem oraz byłą wychowawczynią 4TŻ Magdaleną Wajdą uczestniczyli w zjeździe osób, które przyjechały do Częstochowy, aby poprzez modlitwę powierzyć Matce Bożej swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości, prosić o owocność przy ich zdawaniu i mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji.

Pierwszym punktem programu była Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Jej szczególny nastrój, głębokie rozważania, śpiew zespołu seminaryjnego zrodziły wiele ważnych przemyśleń i refleksji w sercach młodzieży. Kolejnym punktem była modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia. Centralnym punktem pielgrzymki była wspólna Eucharystia w intencji maturzystów w monumentalnej Bazylice. Przewodniczył jej Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik wraz z księżmi katechetami i duszpasterzami młodzieży.

Więcej…
 
Licealiada 2015/2016 - biegi przełajowe PDF
wtorek, 29 września 2015 15:43
tn Sztafety_23.09.15_823.09.2015 na stadionie lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się pierwsze zawody szkół ponadgimnazjalnych w ramach Licealiady Powiatowej szkół ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych. Nasze drużyny dziewcząt i chłopców zajęły w powyższych zawodach III miejsca. Gratulujemy !
 
« pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130następnaostatnia »

Strona 124 z 152

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad