Wiem i pomagam - pierwsza pomoc przedmedyczna Drukuj

Innowacja programowa w formie zajęć dodatkowych, skierowana do uczniów II Liceum profilowanego realizowana w latach 2011 – 2014

Celem wprowadzenia innowacji jest wzrost umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem fantoma do resuscytacji oraz treningowego defibrylatora AED