Innowacje pedagogiczne Drukuj

Wprowadzenie do procesu nauczania innowacji i eksperymentów pedagogicznych jest przejawem nowatorskiego podejścia szkoły do zmian w procesie dydaktyczno- wychowawczym oraz wzbogacenia istniejącego systemu oświatowy o nowe rozwiązania.

Źródło : Kuratorium Oświaty w Lublinie