Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa Drukuj

Od września 2014 roku uczniowie 1 klasy Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku w zawodzie technik hotelarstwa biorą udział w prowadzonej przez panią Agnieszkę Mazurek innowacji pedagogicznej "Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu języka angielskiego zawodowego w klasie I Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku w zawodzie technik hotelarstwa".

Adresatami innowacji są uczniowie 1 klasy technikum w zawodzie technik hotelarstwa, którzy rozpoczną naukę w ZS nr 1 od 1 września 2014/2015. Pierwszeństwo otrzymają uczniowie mający utrudniony dostęp do narzędzi technologii informacyjnej, czy Internetu.

Zajęcia będą realizowane w ramach art. 42 (1 godzina lekcyjna co dwa tygodnie) w wymiarze 15 godzin lekcyjnych, w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz wyposasażonej w tablicę interaktywną.

Główne cele innowacji to:

-wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów Internetu w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego zawodowego,

-uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego zawodowego,

-zwrócenie uwagi na przydatność branżowych umiejętności językowych niezbędnych na rynku pracy.