Innowacja w edukacji teatralno–integracyjnej z elementami teatroterapii PDF Drukuj

Autor innowacji : Katarzyna Szajewska

Adresaci innowacji/grupa docelowa:

- Innowacją objęta zostanie przede wszystkim grupa uczniów z klas III LO z oddziałami integracyjnymi i uczniowie z klas Technikum nr 2 z ZS nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

Warunki realizacji innowacji:

• Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć wynikających z art. 42 i obejmie 10 godzin w 1 semestrze i 10 godzin w II semestrze

• przynajmniej 4 godziny w ramach zajęć odbędzie się również w ferie zimowe w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym Koło w Świdniku, uczniowie będą współpracować z grupą teatralną „Motyle".

Cele innowacji:

Cel główny

• Wzbogacenie wiedzy o sztuce teatralnej, o integracji i technikach teatroterapii.

Cele szczegółowe:

• Kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej

i wyobraźni.

• Rozwijanie mowy, ruchu i myślenia.

• Dbanie o rozwój indywidualny ucznia.

• Dostarczanie emocji, wzbogacanie przeżyć.

• Poszukiwanie odpowiedzi na pytania rodzące się z możliwości wyrażania samego siebie.

• Kształtowanie postawy poszukującej i zrywającej ze stereotypami.

• Udział w życiu kulturalnym szkoły.

Efektem Innowacji będzie premiera spektaklu teatralnego.

Na zajęciach będziemy pracować różnymi metodami między innymi dramą, ale przede wszystkim metodą Natalii Popovej i Studia teatralnego Krug z Moskwy opartej na odkrywaniu siebie poprzez improwizację i działanie w zespole.

Treści Innowacji w edukacji teatralno–integracyjnej z elementami teatroterapii spełniają przede wszystkim funkcje wychowawcze. Głównym celem w tym obszarze jest kształtowanie sylwetki ucznia aktywnego, świadomego, wrażliwego i odpowiedzialnego oraz otwartego na drugiego człowieka.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad