Porady Maturalne Drukuj

 

  • Dokładnie wypełniaj arkusze.
  • Nie pisz ołówkiem - może to spowodować unieważnienie pracy.

  • Pisz wyraźnie - żeby egzaminator nie uznał pracy za nieczytelną - wtedy masz 0 punktów.

  • Pisz ZAWSZE NA TEMAT - praca nie na temat to 0 punktów.

  • Dokładnie czytaj polecenia!

  • Potrzebne słówka i zwroty możesz czasami znaleźć w innym miejscu pracy.

  • Jeśli nie potrafisz pisać w skomplikowany sposób, to używaj prostego języka.

  • Jeśli nie umiesz czegoś zbyt dobrze, to użyj najprostszego możliwego języka - takiego, jakiego używają 4-letnie dzieci.

  • Możesz popełniać błędy, ale realizuj przy tym wszystkie podpunkty wytyczne w pracy pisemnej. Najwięcej punktów jest właśnie za ich realizację.

  • Uwierz w siebie, to faktycznie działa !