Ogłoszenie PDF Drukuj
niedziela, 10 listopada 2013 11:26

Ogłoszenie jest krótką informacją dotyczącą np. kupna, sprzedaży lub usługi, którą podaje się do publicznej wiadomości.

Wstęp
Handy verloren! Zgubiono telefon komórkowy!
Jacke verloren! Zgubiono kurtkę!
Achtung! Uwaga
Hilfe! Pomocy

 Stwierdzenie, co zostało zgubione

Ich habe meine Tasche / meine Handy verloren. Zgubiłam torebkę/ telefon komórkowy.
Hat jemand meine Tasche / meinen Pass gefunden? Czy ktoś znalazł moją torebkę / mój paszport?

Opisywanie cech zgubionej rzeczy
Er / Sie /Es ist …
groβ / klein / braun / rot / rund / dunkel / hell duży/ mały / brązowy / czerwony / okrągły / ciemny / jasny
aus Leder / Plastik / aus Metall ze skóry / z plastiku / z metalu

Wyrażanie prośby
Ruf an unter …! Zadzwoń pod numer …!
Ich bitte den Finder um Rückgabe. Proszę znalazcę o zwrot.

Określanie czasu i miejsca
am Montag w poniedziałek
mittwochs w środy
am 16. November szesnastego listopada
ab sofort od zaraz
im Raum 14 w pokoju / sali nr 14
in der Kantine na stołówce

Podawanie danych kontaktowych
Meine Telefonnummer/ Handynummer ist… Mój numer telefonu / telefonu komórkowego to…
Bitte nach Jens fragen. Proszę pytać o Jensa.
Meine E-Mail-Adresse ist… Mój adres e-mail to…

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad