POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI" PDF Drukuj
środa, 12 marca 2014 00:05

aaa konkurs_plastyczny_zolnierze_wykleci

W galerii „Za szybą” Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku 03 marca 2014 została otwarta wystawa prac wykonanych w ramach POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI" objętego honorowym patronatem przez starostę Powiatu Świdnik, pana Mirosława Króla. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu był Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku im. C. K. Norwida. Celem tego przedsięwzięcia było:

- upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży;
- rozbudzanie zainteresowań historycznych i wychowania patriotycznego;
- uczczenie pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH zamordowanych przez sowieckich i polskich komunistów;
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
Prace konkursowe miały dotyczyć wydarzeń związanych z losami „Żołnierzy Wyklętych”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Świdnik. Uczniowie uczestniczyli w konkursie indywidualnie. Konkurs przeprowadzony był w jednej kategorii wiekowej i przebiegał dwuetapowo:
- etap I – szkolny – organizowali nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, wiedzy o kulturze lub innych przedmiotów;
- etap II – powiatowy – zorganizował Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku.

Do etapu powiatowego zgłoszone zostały 23 prace.
Powiatowa Komisja konkursowa pracowała w składzie:
1. Pan Mirosław Król - Starosta Powiatu Świdnik, honorowy patron konkursu
2. Pani Małgorzata Warszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku, przewodniczący komisji konkursowej
3. Pani Renata Szuryga – instruktor plastyki Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku
4. Pani Elżbieta Kulczyńska – nauczyciel Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Świdniku, opiekun uczestników konkursu
5. Pani Alicja Kozak – wychowawca w Internacie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, opiekun uczestników konkursu
6. Pani Bożena Zabiegły – nauczyciel Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Świdniku, opiekun uczestników konkursu
7. Pani Liliana Sosnowska - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku, pomysłodawca, organizator i opiekun uczestników konkursu.
Po zsumowaniu punktacji kart ocen dostarczonych przez wszystkich członków komisji, wyłoniono zwycięzców powiatowego konkursu plastycznego Żołnierze Wyklęci. Komisja wysoko oceniła poziom prac i przyznała nagrody.

I miejsce otrzymała praca Michała Czajki, ucznia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkól Nr 2 w Świdniku
II miejsce otrzymała praca Malwiny Woś, uczennicy Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku
III miejsce przyznano Karolinie Banak, uczennicy Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku
IV miejsce otrzymała praca Sandry Szkup, uczennicy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
V miejsce otrzymała praca Katarzyny Zielińskiej, uczennicy Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkól Nr 2 w Świdniku
VI miejsce otrzymała praca Alicji Gontkiewicz, uczennicy Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkól Nr 2 w Świdniku.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad