Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 2020/2021 PDF Drukuj
środa, 04 listopada 2020 09:23

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

Ze względu na sytuację epidemiczną i zawieszenie nauki w trybie stacjonarnym jesteśmy zmuszeni do zmiany formy przeprowadzenia wyborów do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Samorząd Uczniowski jest obok Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Szkoły jednym z organów Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów – wybierane są przez wszystkich uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Termin planowanych na 29 października wyborów zostaje przesunięty. Ankieta, w ramach której można oddać swój głos, dostępna będzie od środy 4 listopada 2020, godz. 12.00 do czwartku, 5 listopada 2020, do godz. 24.00.

Każdy uprawniony do głosowania - czyli każdy uczeń naszej szkoły, powinien zalogować się na platformę Teams, znaleźć zespół „Wybory do Samorządu Uczniowskiego – 2020/2021”, kliknąć przycisk „Dołącz”, wejść na w/w kanał, i wreszcie wybrać wpis lub kartę „Wypełnianie | Wybory do Samorządu Uczniowskiego”. W tej karcie znajduje się pytanie: Kto według Ciebie powinien zostać Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego? Każdy uczeń ma jeden głos i wybiera spośród dwunastu zgłoszonych kandydatów. Po zaznaczeniu wybranej osoby, przesyłamy ankietę – wszystko odbywa się anonimowo. 

Osoba z największą liczbą Waszych głosów zostaje Przewodniczącym SU, dwie kolejne osoby z największą liczbą głosów obejmą odpowiednio funkcję Zastępcy Przewodniczącego SU oraz Sekretarza/Skarbnika SU.

Wyniki będą dostępne po zakończeniu głosowania na tym samym zespole.

 

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021:

1. Adamczuk Szymon- kl. 3TTL

2. Bielak Łukasz- kl. 3TŻH

3. Chwedczuk Aneta- kl. 3TŻH

4. Koperska Karolina - kl. 1TL

5. Kozdroń Patrycja - kl. 2THŻg

6. Kozdroń Piotr - kl. 1TL

7. Kucharuk Marta - kl. 1SB

8. Lanenko Bohdan - kl. 1TL

9. Łomnicki Marek – kl. 2LO

10. Mytar Mikołaj - kl. 2THLp

11. Zarzycki Oskar - kl. 2THLp

12. Zawalska Natalia- kl. 2THŻg

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do oddania głosu na swojego kandydata.

Pamiętajmy, że SU może mieć wpływ na organizację życia w szkole, może zwracać się z wnioskami i sugestiami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, w szczególności dotyczącymi spraw bezpośrednio związanych z uczniami, więc warto wybrać właściwe osoby.

Do zobaczenia w czwartek na Teamsie!

 

Informacja dla osób, które mają problem ze znalezieniem zespołu "Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 2020/2021"

W górnej części, czy to wersji przeglądarkowej, czy to aplikacji MS, trzeba znaleźć pasek oznaczony lupą i polem opisanym jako "Wyszukiwanie". Wystarczy wpisać tam słowo "wybory", a następnie kliknąć na odszukany zespół o nazwie "Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 2020/2021" i do niego dołączyć. 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad