Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kwalifikacyjny kurs zawodowy : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej PDF Drukuj
 

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

 

 

 

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

 

Symbol cyfrowy zawodu: 911 205

Kwalifikacja: HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Forma stacjonarna (trzy razy w tygodniu popołudniami) lub zaoczna (weekendy).

Czas trwania nauki: 4 semestry.

Naukę w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podjąć absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki oraz ma ukończone 18 lat.

 

Zadaniem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej jest:

·      wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,

·      wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

·      wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

·       wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, znajdujących się w otoczeniu obiektu.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         absolwent kursu może pracować w hotelach, pensjonatach, motelach, zajazdach, domach wycieczkowych, kempingach, gospodarstwach agroturystycznych, itp.

·         absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Opiekun medyczny PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWOWODY - OPIEKUN MEDYCZNY
 
opiekun1

Zawód: opiekun medyczny
Symbol cyfrowy: 532102

 

 Kwalifikacja MED.03 - Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
 

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
Forma: zaoczna (weekendy średnio co 2 tygodnie)
 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej!

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Proponowani partnerzy w zakresie organizacji praktyk zawodowych:

Szpital Miejski w Świdniku

Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku

Uczestnicy kursu mogą odbywać również praktyczną naukę zawodu w szpitalach i domach opieki, w których są zatrudnieni.
Uczestnicy kursu dostarczają do sekretariatu szkoły/opiekuna kursu w terminie 14 dni od rozpoczęcia kursu zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

 

 

Rekrutacja:
• Bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

opiekun3

 

 

 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Technik hotelarstwa PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWOWODY - TECHNIK HOTELARSTWA
 
KKZTH1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawód: technik hotelarstwa

Symbol cyfrowy: 422402

Nauka trwa 3 semestry

Tryb: zaoczny (weekendy średnio co drugi tydzień)

 

Kwalifikacje:

HGT.03- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

HGT.06 - Realizacja usług w recepcji.

 

 

Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.

Praca: Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska itp., na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Zawód pożądany we wszystkich krajach UE!

KKZTH4

Partnerzy w ramach realizacji praktyk zawodowych:

Hotel Kaprys w Świdniku***

Hotel Notabene w Świdniku***

Hotel Victoria w Lublinie***

Grand Hotel Lublinianka****

Hotel Alter w Lublinie*****

Hotel Dwór Choiny w Kazimierzówce ***

Zajazd Regionalny w Pełczynie

kkzth3

Organizacja kształcenia:

• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym
• Aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (wymagane ukończone 18 lat)
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

·        Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

kkzth2

 

 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Cukiernik PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - CUKIERNIK

cukiernicaPatronat zawodowy

pracowni cukiernictwa arystycznego

"Cukiernica" Ewy Bilkiewicz 

Zawód: cukiernik
Symbol cyfrowy: 751201

Kwalifikacja SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych.

Nauka trwa 2 semestry
System: zaoczny (weekendy średnio co 2 tygodnie)
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

cukernik4
 

Praca: cukiernie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Proponowani partnerzy w ramach realizacji zajęć praktycznych:


Cukiernia Pelagia Buchajska w Świdniku
Ciastkarnia Katarzynka w Świdniku
Cukiernia Grela w Mełgwi
Cukiernia Łakomczuszek w Piaskach Górnych
Piekarnia Adampol w Świdniku

 Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (ukończone 18 lat).

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o TG.17 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

cukernik5

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń


Wymagane dokumenty:
• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu
• 1 zdjęcie

cukernik6

cukiernik7cukiernik8

 

 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Piekarz PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - PIEKARZ

 

 

piekarz4

Zawód: piekarz

Symbol cyfrowy: 751204

 Kwalifikacja SPC.03.Produkcja wyrobów piekarskich.

Nauka trwa 2 semestry

System zaoczny: weekendy średnio co 2 tygodnie

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. Przykładowe zadania zawodowe to: przygotowanie surowców do produkcji, wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa, dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa, wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich, schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa, dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji itd.

Praca: piekarnie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (ukończone 18 lat).

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

 piekarz3

Partnerzy w ramach realizacji zajęć praktycznych:

Piekarnia  Grela w Mełgwi

Piekarnia PSS Społem w Świdniku

Piekarnia Adampol w Świdniku

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

 

 

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad