Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Piekarz PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - PIEKARZ

 

 

piekarz4

Zawód: piekarz

Symbol cyfrowy: 751204

Kwalifikacja: TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich

Nauka trwa 2 semestry

System zaoczny: weekendy średnio co 2 tygodnie

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. Przykładowe zadania zawodowe to: przygotowanie surowców do produkcji, wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa, dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa, wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich, schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa, dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji itd.

Praca: piekarnie, zakłady produkcyjne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (ukończone 18 lat).

• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o TG.17 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

 piekarz3

Partnerzy w ramach realizacji zajęć praktycznych:

Piekarnia  Grela w Mełgwi

Piekarnia PSS Społem w Świdniku

Piekarnia Adampol w Świdniku

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad