Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Technik obsługi turystycznej PDF Drukuj

REKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWOWODY - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Patronat

Stowarzyszenia Aktywizacjikrainarumianku 

Polesia Lubelskiego 

Kraina Rumianku w Hołownie

kkztot2

Zawód:  technik obsługi turystycznej

Symbol cyfrowy: 422103

Nauka trwa 3 semestry

Tryb: zaoczny (weekendy średnio co drugi tydzień)

Kwalifikacje:

TG.14.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

TG.15.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Praktyka zawodowa: 12 tygodni (480 godzin)

Organizator turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania optymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Praca: biura podróży, hotele, agroturystyka, izby turystyki, punkty informacji turystycznej, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

kkztot1

 

Zawód pożądany we wszystkich krajach UE!

 

Partnerzy w ramach realizacji praktyk zawodowych:

 

Hotel Kaprys w Świdniku***

Hotel Notabene w Świdniku***

Hotel Victoria w Lublinie***

Grand Hotel Lublinianka****

Hotel Alter w Lublinie*****

Hotel Dwór Choiny w Kazimierzówce ***

Zajazd Regionalny w Pełczynie

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

Agencje i Biura Podróży

Gospodarstwa agroturystyczne

Hotel Marriott  w Warszawie *****

(dla najlepszych słuchaczy)

 

Szkoła realizuje  praktyki miejscowe oraz wyjazdowe

na terenie kraju  i za granicą

 

Organizacja kształcenia:

 

• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym
• Aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (wymagane ukończone 18 lat)
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu: technik obsługi turystycznej jest przeprowadzany przez OKE w szkole.  Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują  kraje Unii Europejskiej.

 

Rekrutacja:


• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

 

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad