Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Wędliniarz PDF Drukuj
środa, 02 marca 2016 12:26

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWOWODY - WĘDLINIARZ
 
kkzwed1
Zawód: Wędliniarz 751207

Kwalifikacja: TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Nauka trwa  2 semestry.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (weekendy średnio co drugi tydzień).

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o TG.17 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik technologii żywności.

Wędliniarz dokonuje obróbki poubojowej tusz, rozbioru na elementy zasadnicze, dzieli surowiec do produkcji wędlin, przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego według określonych normami receptur, przy użyciu maszyn i urządzeń.

Miejsca zajęć praktycznych

  • Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych,  zakładach produkcyjnych  - ubojniach i przetwórniach wędlin.

Możliwości zatrudnienia:

  • zakłady mięsne,
  • hipermarkety posiadające własny dział rozbioru mięsa i produkcji wędlin
  • punkty zbytu mięsa i jego przetworów
  • założenie własnej działalności gospodarczej.
kkzwed2

Zewnętrzny egzamin zawodowy dla zawodu wędliniarz z kwalifikacji TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych  jest przeprowadzany przez OKE.  Na wniosek Absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują  kraje Unii Europejskiej.

Wędliniarz bez problemu znajdzie pracę w kraju i za granicą!

Słuchacze  mogą kontynuować naukę w naszym zespole szkół:

  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Rekrutacja:
• Bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

kkzwed3

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad