Liderzy Frekwencji I 2023 PDF Drukuj
niedziela, 12 lutego 2023 00:00

Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Prezentujemy frekwencję klas Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida
w Świdniku w styczniu 2023 r.

Średnia frekwencja w styczniu 2023 wyniosła - 70,29%

Dla porównania preznetujemy frekwencję klas w I półroczu 2022-2023

Najwyższą frekwencję w styczniu 2023 r. uzyskały klasy

- 1TLA,  2 TH, 1TLB.

W styczniu 2023 r. 49 osób uzyskało 100% frekwencję.

Łącznie 124 uczennic i uczniów Zespołu Szłół Nr 1 w Świdniku spełniło kryterium -
frekwencja 90% i wyższa w nauczaniu stacjonarnym
.

W załączniku zestawienie danych w formacie pdf.

Uczennicom i Uczniom z najwyższą frekwencją, wyróżnionym klasom oraz Wychowawcom - GRATULUJEMY!

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

Liliana Sosnowska

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad