Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego - 2021/2022 Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 09:00

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA
EGZAMINÓW MATURALNYCH - 2021/2022

W poniższym załączniku znajduje się komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący harmonogramu przeprowadzania egzaminów maturalnych.