Lista uczniów zakwalifikowanych na kurs: Prawo jazdy kat. B PDF Drukuj
środa, 27 lutego 2019 07:41
W biurze projektu i u wychowawców klas znajduje się lista uczniów zakwalifikowanych na kurs „Prawo jazdy kat. B" w ramach realizacji projektu: Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – II Edycja współfinansowanego z EFS. Kurs dla uczniów jest bezpłatny, w ramach kursu uczniowie mają zapewnione zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny, badania lekarskie, pierwsze podejście do egzaminu zewnętrznego (część teoretyczna i praktyczna).
Rozpoczęcie zajęć planowane jest w przyszłym tygodniu, dokładny harmonogram będzie podany wkrótce. Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się badanie lekarskie w szkole i wydawane zaświadczenia. O terminie poinformujemy na stronie szkoły.
Pilne! Uczniowie zakwalifikowani na kurs prawo jazdy kat.B po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego, osobiście składają wniosek o wydanie profilu kierowcy do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wraz ze zdjęciem i zaświadczeniem lekarskim). Uczniowie niepełnoletni składają wniosek w obecności rodzica.
Zaświadczenie z nadanym numerem profilu kierowcy należy złożyć przed rozpoczęciem kursu do kierownika szkolenia praktycznego lub wychowawcy klasy. Jest ono niezbędne do wzięcia udziału w kursie.
Wszelkie informacje będą podawane wyłącznie na stronie internetowej szkoły lub przez prowadzących.
Kierownik szkolenia praktycznego
Agnieszka Dziedzic
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad